Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 21/10/2020 | 00:32

Thứ tư, 21/10/2020 | 00:32

Video

Kiến tạo cuộc sống số

Ngày 3/6/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 749/QĐ - TTG Phê duyệt chương trình chuyển đổi số Quốc Gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

lên đầu trang