Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 28/11/2020 | 16:28

Thứ bảy, 28/11/2020 | 16:28

Video

Kiến tạo cuộc sống số

Ngày 3/6/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 749/QĐ - TTG Phê duyệt chương trình chuyển đổi số Quốc Gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

lên đầu trang