Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 01/03/2021 | 05:23

Thứ hai, 01/03/2021 | 05:23

Video

EVNNPC: Ứng dụng công nghệ thông tin - Đòn bẩy nâng cao chất lượng kinh doanh

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) xác định là một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới, nâng cao chất lượng kinh doanh – dịch vụ khách hàng.

lên đầu trang