Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:41

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:41

Đo lường chất lượng

Cập nhật lúc 15:27 ngày 18/08/2021

Tổng cục TCĐLCL khảo sát ý kiến về năng suất xanh và kinh tế tuần hoàn

Trong năm 2021, APO bắt đầu khởi xướng một số dự án nghiên cứu để xem xét về tác động GP và các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, Tổng cục TCĐLCL kính đề nghị Quý doanh nghiệp, tổ chức tham gia một cuộc khảo sát nhanh để xem xét ảnh hưởng của chính sách GP, sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn đối với hoạt động kinh doanh ở cấp doanh nghiệp, tổ chức.
Tổ chức Năng suất Châu Á (Asian Productivity Organization, APO) đưa ra khái niệm Năng suất xanh (Green Productivity, GP) vào năm 1994, hai năm sau Hội nghị thượng đỉnh Trái đất năm 1992 tại Rio de Janeiro, Brazil. GP là các giải pháp, công cụ năng suất của APO để thực hiện cam kết toàn cầu về bảo tồn môi trường sau khi các nước thông qua Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển.
GP được xây dựng như một chiến lược để nâng cao năng suất và hiệu quả bảo vệ môi trường cho sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và của các nền kinh tế thành viên của APO, trong đó có Việt Nam. GP kết hợp các giải pháp, công cụ, kỹ thuật, công nghệ quản lý năng suất và môi trường nhằm giảm tác động đến môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của một công ty hoặc tổ chức, đồng thời nâng cao lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh.
Trong năm 2021, APO bắt đầu khởi xướng một số dự án nghiên cứu để xem xét về tác động GP và các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn nhằm mục đích củng cố chiến lược GP, phù hợp hơn với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDG) và các xu hướng bảo vệ môi trường toàn cầu.
Trong khuôn khổ dự án “Năng lực thực hiện nền kinh tế tuần hoàn và sản xuất xanh” (Mã dự án: 21-rc-07-ge-res-a) của APO, Tổng cục kính đề nghị Quý doanh nghiệp, tổ chức tham gia một cuộc khảo sát nhanh để xem xét ảnh hưởng của chính sách GP, sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn đối với hoạt động kinh doanh ở cấp doanh nghiệp, tổ chức.
Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddyU53SvARol0FF7E2eE1-g2fb–Fyv0Ntv4lZmiRcglnHDQ/viewform
Hoặc quét mã QR
Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để APO, Tổng cục TCĐLCL xem xét, nghiên cứu và xây dựng các chương trình đào tạo, tư vấn về GP, sản xuất xanh và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn cho các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam trong khuôn khổ của các chương trình, dự án của APO.
Theo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
lên đầu trang