Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 15/06/2024 | 08:24

Thứ bảy, 15/06/2024 | 08:24

Năng suất chất lượng

Cập nhật lúc 15:36 ngày 12/10/2021

An Giang hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

UBND tỉnh An Giang mới đây đã ban hành Quyết định số 573/KH-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch). Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ theo Kế hoạch bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang. Ưu tiên đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ chủ lực, các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP tại các địa phương.
Mục tiêu chung của Kế hoạch là hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, các tổ chức đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh An Giang nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Kế hoạch góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang.
Hỗ trợ tối thiểu 25 doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch
Các mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 – 2025 được nêu ra trong Kế hoạch bao gồm nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về năng suất chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho các doanh nghiệp; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về năng suất chất lượng cho tối thiểu 100 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
Bên cạnh đó, đào tạo 05 chuyên gia về năng suất chất lượng, đạt tiêu chuẩn chuyên gia năng suất theo tiêu chuẩn quy định; hỗ trợ xây dựng và áp dụng tối thiểu 12 hệ thống quản lý tiên tiến cho các doanh nghiệp: Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001), hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001); hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001), thực hành nông nghiệp tốt (GAP), …
Hỗ trợ áp dụng tối thiểu 15 công cụ nâng cao năng suất chất lượng như: 5S, Kaizen, chỉ số hoạt động chính (KPI), quản lý chất lượng toàn diện (TQM), duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM), nhóm kiểm soát chất lượng (QCC), ...Hỗ trợ tối thiểu 25 doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch và hỗ trợ tối thiểu 08 doanh nghiệp áp dụng các giải pháp về hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.
Trên cơ sở các nội dung đã thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, giai đoạn đến 2030 tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông qua việc áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng; với các chỉ tiêu được xác định dựa trên nhu cầu khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
Nâng cao năng suất, chất lượng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp (Ảnh: http://tbtagi.angiang.gov.vn/)
Triển khai 5 nhóm nội dung
Để hoàn thiện các mục tiêu đã đề ra, Kế hoạch đặt ra 5 nhóm nội dung triển khai thực hiện.
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về năng suất chất lượng thông qua tổ chức Hội nghị phổ biến Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng, mã số mã vạch, hệ thống truy xuất nguồn gốc thông qua việc đăng tải tin tức trên các phương tiện thông tin như Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ, website TBT An Giang; tổ chức các các lớp tuyên truyền, phổ biến và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, rào cản kỹ thuật trong thương mại cho các doanh nghiệp có liên quan. Triển khai các hình thức thông tin truyền thông để phổ biến, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả thực tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang thực hiện khảo sát thông tin doanh nghiệp về nhu cầu xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng, đăng ký sử dụng mã số mã vạch và áp dụng các giải pháp về hệ thống truy xuất nguồn gốc của các doanh nghiệp. Định kỳ khảo sát thực hiện 02 năm/lần.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và cán bộ quản lý tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về năng suất chất lượng. Cử công chức tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng, đạt tiêu chuẩn chuyên gia năng suất theo tiêu chuẩn quy định. Tổ chức hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương trong phạm vi toàn quốc.
An Giang cũng triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
Xem chi tiết Kế hoạch TẠI ĐÂY.
Hà Nguyễn

lên đầu trang