Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 18/05/2024 | 14:29

Thứ bảy, 18/05/2024 | 14:29

Năng suất chất lượng

Cập nhật lúc 10:55 ngày 08/08/2023

Lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng ISO 22301:2019 - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục

Quản lý kinh doanh luôn là thành phần mấu chốt quyết định đến sự hưng thịnh của một doanh nghiệp. Theo đó, ISO 22301: 2019 cung cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp một đường lối tin cậy để có thể quản lý kinh doanh liên tục và xây dựng tổ chức lớn mạnh.
Tìm hiểu về ISO 22301 và ISO 22301:2019
ISO 22301 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh (BCMS) được Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) ban hành với mục đích giúp doanh nghiệp quản trị các rủi ro kinh doanh và bảo vệ tổ chức trước các rắc rối tiềm tàng (thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, thiếu nhân sự,…). Tiêu chuẩn này bao gồm các hướng dẫn cụ thể để xác định các mối nguy liên quan đến tổ chức doanh nghiệp và những chức năng kinh doanh chính mà chúng có thể ảnh hưởng. Từ đó cho phép doanh nghiệp hoạch định tầm nhìn, phương hướng và xây dựng một BCMS hiệu quả để phát triển, hoạt động một cách liên tục trên nền tảng sẵn sàng đối mặt, khắc phục những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Đồng thời cho phép doanh nghiệp có thể nhanh chóng phục hồi sau các sự cố mà không ảnh hưởng đến sự an toàn lâu dài trong hoạt động của mình.
Tiêu chuẩn ISO/IEC 22301:2019 Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements ( Tiêu chuẩn An ninh và phục hồi – Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục –Yêu cầu ) là phiên bản mới nhất được xuất bản vào tháng 10 năm 2019. ISO 22301:2019 thay thế ISO 22301:2012 được phát triển trên tiêu chuẩn BS 25999-2 của Anh. So với phiên bản trước, phiên bản ISO 22301:2019 không có thay đổi lớn tuy nhiên có một số sửa đổi đã tạo ra sự linh hoạt và cụ thể hơn, cũng như đem lại nhiều giá trị hơn cho các tổ chức và khách hang.
Đối tượng nào nên áp dụng ISO 22301:2019
Mọi doanh nghiệp - tổ chức có quy mô lớn đến nhỏ, loại hình hoạt động: doanh nghiệp thương mại đến tổ chức phi thương mại,…Vấn đề cốt lõi là doanh nghiệp có nhu cầu áp dụng ISO 22301:2019 để nhằm duy trì kinh doanh liên tục, luôn sẵn sàng các kế hoạch ứng phó với những tình huống phát sinh bất ngờ, tấn công mạng, sự cố kinh doanh, suy thoái.
Tại sao ISO 22301: 2019 lại quan trọng đối với các doanh nghiệp
Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục ISO 22301:2019 cung cấp những phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các sự kiện bất ngờ xảy ra dựa vào các quy trình diễn ra trước đó, trong và sau các sự kiện này. Việc doanh nghiệp đã chuẩn bị những kế hoạch kinh doanh liên tục có nghĩa là họ đã sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ nào đó. Đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động mà không bị ảnh hưởng và tổn thất đáng kể.
Các công ty có Chứng chỉ Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục ISO 22301 hiện thực hóa được các mục tiêu kinh doanh của họ nhanh hơn và an toàn hơn. Điều này tự nhiên sẽ làm tăng độ tin cậy và sự hài lòng cho khách hàng. Tính năng chính của tiêu chuẩn là các doanh nghiệp xác định rủi ro và giảm thiểu tác động của các sự kiện.
Theo kết quả một nghiên cứu đã thấy rằng, những lý do chứng minh chứng nhận ISO 22301 là cần thiết như sau: đảm bảo tính liên tục của dịch vụ chiếm (61%), bảo vệ thương hiệu và danh tiếng của công ty (48%), giảm thiểu rủi ro ngừng hoạt động (48%), chống lại sự cắt giảm tính linh hoạt (45%) và phục hồi nhanh chóng sau khi bị gián đoạn (44%).
Những lợi ích gì của doanh nghiệp khi áp dụng ISO 22301:2019
Lợi ích quan trọng nhất liên quan đến sự tồn tại của doanh nghiệp đó chính là thiết lập triển khai các chính sách phòng ngừa sự cố ho, định hướng các hành động nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng, đảm bảo kinh doanh liên tục, hiệu quả. ISO 22301:2019 cũng đưa ra các cách thức đánh giá, xác định các rủi ro tiềm ẩn, điều này góp phần giúp doanh nghiệp bảo vệ nguồn lực, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tránh được những tổn thất.
Tăng cường khả năng phục hồi của doanh nghiệp, ISO 22301:2019 yêu cầu tổ chức thiết kế và thực hiện các kế hoạch khẩn cấp. Điều này giúp doanh nghiệp có khả năng phục hồi nhanh chóng và toàn diện giảm thiểu tác động tiêu cực lên hoạt động sản xuất.
Tuân thủ quy định pháp luật: Một trong những yêu cầu bắt buộc của ISO 22301:2019 là tuân thủ pháp luật, các quy định liên quan đến quản lý an toàn kinh doanh, điều này giúp doanh nghiệp tránh được những vấn đề, hậu quả pháp lý tiềm ẩn đảm bảo danh tiếng và các uy tín cho tổ chức.
Nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp trong mắt khách hàng, tăng cường hợp tác khách hàng và các nhà cung cấp thông qua thực hiện và chia sẻ các kế hoạch ứng phó sự cố và đánh giá rủi ro, quản lý kinh doanh liên tục cũng giúp tăng cường khả năng thích ứng với thay thế, đổi mới và tạo ra lợi ích tài chính và kinh doanh dài hạn cho doanh nghiệp.
Quản lý Kinh doanh liên tục phù hợp tiêu chuẩn ISO 22301:2019 là một tiêu chuẩn quốc tế được công nhận trên toàn thế giới, Việc các doanh nghiệp áp dụng và được chứng nhận tiêu chuẩn này mở ra nhiều cơ hội hợp tác, hội nhập quốc tế, có ưu thế đấu thầu và phát triển.
Theo VietQ
lên đầu trang