Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 04/03/2024 | 11:02

Thứ hai, 04/03/2024 | 11:02

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 15:40 ngày 15/04/2022

Quản lý an toàn thực phẩm góp phần phòng chống dịch hiệu quả

Triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, trong năm 2021, Bộ Công Thương đã chủ trì các đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) tại nhiều tỉnh, thành phố. 
Thông qua hoạt động kiểm tra thực tế, công tác quản lý nhà nước về ATTP tại địa phương đã góp phần tăng cường bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân, tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh. Đồng thời khuyến cáo cơ quan quản lý địa phương nâng cao nhận thức và coi công tác đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm là một trong các giải pháp đồng bộ trong phòng chống dịch bệnh hiệu quả. 
Đối với công tác hậu kiểm về ATTP, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP theo Chỉ thị số 13/CT-TTg và Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với Sở Công Thương 14 tỉnh, thành phố đại diện các vùng miền. Trong 10 tháng đầu năm 2021, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 6.930 vụ việc; xử lý 3.870 vụ việc vi phạm về ATTP. 
Công tác giám sát, thanh kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP trên các sàn thương mại điện tử cũng được chú trọng. Qua rà soát các sàn thương mại điện tử và các website, Bộ Công Thương đã yêu cầu các website gỡ bỏ 126 gian hàng và 320 sản phẩm vi phạm, đồng thời có các biện pháp xử lý đối với các sản phẩm, người bán. Các sàn thương mại điện tử đã phối hợp gỡ bỏ 80 gian hàng với 80 sản phẩm. 
Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường các tỉnh/thành phố duy trì các chương trình hậu kiểm, thanh kiểm tra và giám sát ATTP; chuyển mạnh từ thanh kiểm tra theo kế hoạch sang thanh kiểm tra đột xuất; tăng cường phối hợp thanh tra liên ngành theo Chỉ thị số 17/CT-TTg tại các địa phương. 
Nguồn: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 47- Tháng 12/2021
lên đầu trang