Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:03

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:03

Tin KHCN

Cập nhật lúc 10:30 ngày 14/07/2022

Viện Dầu khí đảm bảo chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị đặt hàng.
Sáng ngày 13 tháng 7, Viện Dầu khí Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng về tình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Viện. 
Tại buổi làm việc, đại diện Viện Dầu khí Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Viện đã hoàn thành, bàn giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề tài khoa học trên các lĩnh vực thị trường, thăm dò khai thác, hóa chế biến, điện, dịch vụ dầu khí và chuyển dịch năng lượng. Một số đề tài nổi bật đã được Viện thực hiện bao gồm: Phần mềm tính toán giá xăng dầu trong nước, dự báo giá dầu thô trên thế giới; nghiên cứu xu hướng thị trường năng lượng thế giới để kịp thời định hướng về dịch vụ, sản phẩm mới của Tập đoàn; Triển khai xây dựng mô hình hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ Tập đoàn về sửa đổi Luật Dầu khí, gia tăng sản lượng, trữ lượng, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ khí, xây dựng dự án mới tạo lợi thế cạnh tranh cho Tập đoàn trong tương lai. Đây là những đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng do Tập đoàn và các đơn vị đặt hàng Viện trong 6 tháng đầu năm 2022.
TS. Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng Viện Dầu khí giới thiệu một số nghiên cứu ứng dụng theo đặt hàng của Petrovietnam. (Ảnh: https://www.pvn.vn/)
Đánh giá cao những kết quả mà Viện Dầu khí đã đạt được, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Viện Dầu khí đã tổ chức tốt các nhiệm vụ mà Tập đoàn giao phó, đem lại lợi ích thực tế trong các lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, hóa chế biến…. Đặc biệt, Viện đã thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác dự báo, xây dựng mô hình thị trường, thăm dò dầu khí, quản trị hệ thống…
Kết luận tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đã giao Viện Dầu khí 5 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm gồm: Rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức về nghiên cứu khoa học công nghệ Tập đoàn, xây dựng thành quy chế để HĐTV, Ban điều hành Tập đoàn xem xét phê duyệt; Tiếp tục triển khai sử dụng công nghệ mới để hỗ trợ Tập đoàn gia tăng trữ lượng dầu khí giai đoạn 2021-2025; Hoàn thiện mô hình kinh doanh liên quan đến “Kinh tế xanh” của Tập đoàn; Nghiên cứu chuyển đổi mô hình dự án Lô B theo dạng 3D, tính toán đưa ra giải pháp tối ưu cho dự án; Hoàn thiện mô hình kinh tế chia sẻ của Tập đoàn, trong đó có hệ sinh thái khởi nghiệp trong doanh nghiệp.
Viện Dầu khí Việt Nam được thành lập vào ngày 22/5/1978 trên cơ sở Đoàn Nghiên cứu Địa chất Dầu khí Chuyên đề 36B thuộc Tổng cục Địa chất. Các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện trong những năm qua đã góp phần tư vấn xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển của ngành, sáng tỏ cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí Việt Nam, nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, gia tăng thu hồi dầu, lựa chọn quy trình công nghệ lọc hóa dầu, chế biến khí, giải quyết nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực an toàn và bảo vệ môi trường cũng như kinh tế và quản lý dầu khí…
Bích Phương
lên đầu trang