Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 15/06/2024 | 09:16

Thứ bảy, 15/06/2024 | 09:16

Đo lường chất lượng

Cập nhật lúc 16:34 ngày 24/03/2023

Tổng cục TCĐLCL tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng về công tác truyền thông

Vừa qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã mời diễn giả PGS. TS. Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ trong chương trình tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng truyền thông. 
Tại chương trình, PGS. TS Đỗ Thị Thu Hằng đã trình bày 3 chuyên đề: Kỹ năng quan hệ với báo giới; Quản trị khủng hoảng trong lĩnh vực báo chí truyền thông; Kỹ năng viết tin bài báo chí. Đây đều là nội dung nhận được sự quan tâm đông đảo của các thành viên tham gia chương trình. 
Các đại biểu tham dự chương trình (Nguồn ảnh: vietq.vn/)
Về kỹ năng quan hệ với báo, diễn giả Đỗ Thị Thu Hằng cho biết cần nắm bắt tầm quan trọng của việc tổ chức đúng lúc, kịp thời và có hiệu quả các cuộc họp báo như: Tạo ra môi trường thông tin 2 chiều liên tục giữa cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... và các cơ quan báo chí, nhà báo...
Bên cạnh đó, diễn giả Đỗ Thị Thu Hằng cũng chia sẻ về một số kỹ năng cơ bản trong quan hệ với báo giới như: cần lên kế hoạch trước khi muốn truyền thông một vấn đề. Sau đó là soạn thảo, biên tập các loại báo cáo, thư mời, bài phát biểu, diễn văn chào mừng, tài liệu phát tay, thông cáo báo chí, sách nhỏ...; Các văn bản giải trình, gửi trực tiếp hoặc công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm xử lý khủng hoảng...
Cuối cùng là bước truyền thông, cần chuyển thông điệp trực tiếp thông qua các sự kiện, các hoạt động tư vấn, giới thiệu sản phẩm...; Thông qua truyền thông cá nhân và truyền thông nhóm...; Phát biểu, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí... nhằm đạt được kết quả.
Về quản trị khủng hoảng trong lĩnh vực báo chí truyền thông, các cán bộ của Tổng cục đã hiểu được tầm quan trọng của việc quản trị khủng hoảng là vấn đề rất quan trọng mà các cá nhân, tổ chức có thể gặp phải bất cứ lúc nào. Việc trang bị kiến thức để xử lý vấn đề cho thấy sự khôn khéo và hiểu biết, giúp chủ thể xoay chuyển tình thế. Mục đích của quản trị khủng hoảng là kiểm soát được khủng hoảng; Giảm thiểu hoặc ngăn chặn được tác động tiêu cực do khủng hoảng gây ra; Bảo vệ uy tín và hình ảnh của tổ chức.
Về kỹ năng viết tin bài, PGS. Đỗ Thị Thu Hằng cho hay, tin tức trên báo chí là một thể tài phản ánh những sự kiện, sự việc, tình hình có thật, mới xảy ra - đang xảy ra - mới phát hiện thấy, có ý nghĩa quan trọng hoặc có liên quan đến xã hội, theo một đường lối, và cải tạo thực tiễn, bằng hình thức ngắn gọn. Đặc biệt, bài trình bày nhấn mạnh đến đặc trưng cơ bản của thông tin báo chí được thể hiện ở ba điểm cơ bản nhất đó là: Tính xác thực, tiêu biểu -  Tính thời sự - Tính định hướng trực tiếp...
Hoạt động truyền thông có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Tại Tổng cục TCĐLCL, Lãnh đạo Tổng cục cũng đặc biệt quan tâm và thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động này. Tổng cục hy vọng chương trình tập huấn sẽ giúp cán bộ, công chức từng bước thay đổi nhận thức về công tác truyền thông, cùng tham gia phối hợp, đẩy mạnh hoạt động truyền thông tại đơn vị, trên cơ sở đó áp dụng hiệu quả vào hoạt động của từng đơn vị, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của ngành TCĐLCL đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước trong tình hình mới.
Phương Linh
lên đầu trang