Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 15/06/2024 | 07:51

Thứ bảy, 15/06/2024 | 07:51

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 15:22 ngày 13/09/2023

Bộ Công Thương kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Đồng Tháp

Ngày 30/8/2023, Đoàn kiểm tra công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023 của Bộ Công Thương đã tiến hành hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2023 tại Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp. 
Đoàn kiểm tra có sự tham gia của đại diện Vụ thị trường trong nước; Vụ Khoa học và Công nghệ; Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Tổng cục Quản lý thị trường. Đoàn kiểm tra do bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương làm trưởng đoàn.
Đoàn kiểm tra Bộ Công Thương làm việc tại Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Đoàn kiểm tra)
Trên cơ sở báo cáo công khai, minh bạch, đại diện Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo các nội dung đã thực hiện theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới và Việc triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm (ATTP); Kế hoạch 1766/KH-BCĐTƯATTP ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.
Qua đó, Đoàn kiểm tra đánh giá Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện tốt các công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND Tỉnh và của Sở đã ban hành. Tính đến thời điểm kiểm tra, các nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đặc biệt là việc triển khai thực hiện công tác hậu kiểm về ATTP đề ra trong năm 2023 đều hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng, góp phần giúp Sở hoàn thành nhiệm vụ công tác về ATTP trong năm 2023 đã đề ra.  
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế xuất phát từ việc phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có quy mô nhỏ lẻ, mang tính chất truyền thống, hộ gia đình nên rất khó đảm bảo các điều kiện về ATTP, đồng thời rất khó xem xét, xử lý vi phạm hành chính, vì cơ sở không có khả năng thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.  
Đoàn kiểm tra kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Lộc Sánh (Ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) (Ảnh: Đoàn kiểm tra)
Trong thời gian tới Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện nghiêm và đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới và Kế hoạch số 1766/KH-BCĐTƯATTP ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023, thực hiện báo cáo định kỳ đầy đủ. 
Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung tăng cường hơn nữa công tác hậu kiểm, giám sát; đặc biệt là các nhiệm vụ được phân cấp xuống tuyến huyện, xã đối với hàng hóa có nguy cơ cao gây mất ATTP như rượu, sữa…Tiếp tục đẩy mạnh công tác, tập huấn, phổ biến kiến thức, thông tin, tuyên truyền, vận động thực hiện an toàn thực phẩm. 
Sở Công Thương tỉnh cần chủ động, tích cực phối hợp với Cục Quản lý thị trường, các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm, chú trọng các cơ sở cung cấp thực phẩm cho tập thể, các kho hàng thương mại và hoạt động thương mại điện tử. Tiếp tục tập trung chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường quản lý để ngăn chặn rượu, nước giải khát giả,… kém chất lượng, nhập lậu, gian lận thương mại trong lưu thông, kinh doanh; đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, đặc biệt tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ.
Ngoài ra, cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực tham gia công tác thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP, tăng cường công tác vệ sinh cho công tác ATTP tại các chợ truyền thống theo quy định, tăng cường theo dõi, đôn đốc, yêu cầu công ty khắc phục những thiếu sót tồn tại trong hồ sơ tự công bố sản phẩm và báo cáo Bộ Công Thương.
Năm 2022, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP. Trong đó, nổi bật là hoạt động truyền thông với việc tổ chức 06 lớp tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại 06 huyện /thành phố: TP. Hồng Ngự; TP. Sa Đéc; Châu Thành; Lai Vung; Tháp Mười, huyện Cao Lãnh.
Nội dung tuyên truyền, truyền thông tập trung vào nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý ATTP thông qua hậu kiểm về kiểm tra, giám sát hoạt động an toàn thực phẩm của ngành Công Thương trên địa bàn. Thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và việc đầu tư đổi mới trang thiết bị trong sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo thực phẩm an toàn trong toàn bộ chuỗi sản xuất
Tố Uyênlên đầu trang