Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 04/03/2024 | 11:33

Thứ hai, 04/03/2024 | 11:33

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 07:43 ngày 27/11/2023

Thông báo chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Ngày 09/11/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2946/QĐ-BCT về việc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Theo đó, chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (Địa chỉ: số 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng) là cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 có trách nhiệm thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nhập khẩu thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ.
Xem chi tiết: tại đây
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 cung ứng các dịch vụ thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa thuộc nhiều lĩnh vực (Ảnh minh hoạ - Eurofins)
Vụ Khoa học và Công nghệ 
lên đầu trang