Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 04/03/2024 | 12:53

Thứ hai, 04/03/2024 | 12:53

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 11:13 ngày 30/11/2023

Ảnh hưởng của các yếu tố đến năng suất lao động: Nghiên cứu các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam

Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mục tiêu phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến năng suất lao động (NSLĐ) tại các doanh nghiệp dệt may (DNDM) ở Việt Nam. Số liệu thu thập từ 165 phiếu điều tra người lao động (NLĐ) tại các DNDM ở Việt Nam được xử lý qua phần mềm SPSS 26, sau đó tiến hành thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hàm hồi quy. Kết quả cho thấy, 4/5 yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐ tại các DNDM ở Việt Nam là: chi phí lao động; chính sách nhân lực (CSNL); áp lực trong công việc; khoa học và công nghệ (KH&CN). Trong đó, yếu tố chi phí lao động có tác động mạnh nhất đến NSLĐ tại các DNDM ở Việt Nam, tiếp đến là các yếu tố CSNL, áp lực trong công việc và cuối cùng là KH&CN. Nghiên cứu phát hiện ra yếu tố thâm niên làm việc không ảnh hưởng đến NSLĐ tại các DNDM. Từ kết quả nghiên cứu, các tác giả đề xuất một số giải pháp cho các nhà quản trị tại các DNDM ở Việt Nam nhằm nâng cao NSLĐ trong thời gian tới.
Từ khóa: năng suất lao động, ngành dệt may, người lao động, yếu tố ảnh hưởng.
Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐ trong doanh nghiệp. Nguồn: Các tác giả tổng hợp và đề xuất.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Bùi Thị Thu Hà1*, Mai Thanh Lan1, Bùi Tuấn Thành2*
1Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 
2Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 65 - Số 10 - Tháng 10/2023
lên đầu trang