Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:55

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:55

Tìm kiếm

 • Những yếu tố giúp nâng cao năng suất lao động

  Cập nhật: 05/07/2024

  Năng suất lao động là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và từng doanh nghiệp. Nâng cao năng suất lao động được Chính phủ xác định là vấn đề quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

 • Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu tăng 7% năng suất lao động xã hội mỗi năm

  Cập nhật: 11/06/2024

  Đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội hàng năm đạt 7%/năm. Chỉ số lao động có kiến thức chuyên môn trong Chỉ số đổi mới, sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 60 nước đứng đầu.

 • Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thực hiện nghiêm túc chương trình mục tiêu quốc gia tăng năng suất lao động

  Cập nhật: 11/06/2024

  Chủ tịch UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về thực hiện chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 trên địa bàn TPHCM.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo đột phá đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất lao động

  Cập nhật: 07/06/2024

  450 công nhân, người lao động đại diện cho 18 triệu công nhân, lao động trong cả nước đã tham gia diễn đàn đối thoại với Thủ tướng về vấn đề nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024.

 • Bàn giải pháp nâng cao năng suất lao động quốc gia

  Cập nhật: 23/05/2024

  Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024” là dịp để trao đổi, thảo luận về thực trạng năng suất lao động Việt Nam, nguyên nhân, điểm nghẽn của năng suất lao động và đề xuất, kiến nghị các giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động Việt Nam.

 • Năng suất lao động: Những điểm tích cực và hạn chế của thị trường lao động Việt Nam

  Cập nhật: 10/05/2024

  Thị trường lao động Việt Nam thời gian qua có những mặt tích cực và hạn chế. Lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 tăng so với cùng kỳ năm trước. Lao động phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng hơn 3/5 tổng số lao động có việc làm của cả nước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động tăng so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ

 • Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ: Nâng cao năng suất lao động, gia tăng giá trị sản phẩm

  Cập nhật: 05/05/2024

  Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) là một trong những nhân tố cơ bản và quan trọng quyết định tăng trưởng kinh tế bền vững của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, nhân lực KH&CN đã góp phần nâng cao năng suất lao động, gia tăng giá trị sản phẩm.

 • Thúc đẩy năng suất lao động giúp hiện thực hóa khát vọng vươn cao

  Cập nhật: 05/05/2024

  Có thể nói, một trong những trụ cột để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng vươn cao chính là duy trì tăng trưởng cao dựa trên thúc đẩy năng suất lao động, nuôi dưỡng nền kinh tế đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

 • Công cụ cải tiến TWI - ‘đòn bẩy’ nâng cao năng suất lao động

  Cập nhật: 19/04/2024

  Áp dụng các công cụ cải tiến được đánh giá là “đòn bẩy” giúp doanh nghiệp, người lao động nâng cao năng suất. Một trong những công cụ cải tiến nền tảng quan trọng và quen thuộc với doanh nghiệp phải kể đến đó là Mô hình nhóm huấn luyện TWI (Training Within Industry).

 • Khắc phục ‘điểm nghẽn’ giúp tăng năng suất lao động tại Việt Nam

  Cập nhật: 19/04/2024

  Không thể phủ nhận năng suất lao động của nước ta đang cải thiện tích cực theo từng năm, tuy nhiên xét ở khía cạnh giá trị so sánh với các nước trong khu vực, năng suất lao động của Việt Nam vẫn ở mức thấp.

 • Giải pháp tăng năng suất lao động

  Cập nhật: 15/04/2024

  Năng suất lao động được coi là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Tại nước ta, năng suất lao động còn thấp, việc tăng năng suất lao động đòi hỏi phải có những giải pháp nhất định.

 • Nâng cao năng suất lao động tạo động lực phát triển kinh tế

  Cập nhật: 09/04/2024

  Tăng năng suất lao động là vấn đề "sống còn" đối với những quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Tăng năng suất lao động giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và từ đó tạo động lực để phát triển kinh tế.

 • Giải pháp tăng năng suất lao động

  Cập nhật: 08/04/2024

  Năng suất lao động được coi là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Tại nước ta, năng suất lao động còn thấp, việc tăng năng suất lao động đòi hỏi phải có những giải pháp nhất định.

 • Nhiệm vụ, giải pháp tăng năng suất lao động đến năm 2030

  Cập nhật: 15/01/2024

  Với mục tiêu đến năm 2030, năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, tận dụng hiệu quả các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trong đó, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy liên kết vùng; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là các trụ cột chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 1305/QĐ-TTg trong đó đề ra các nhóm giải pháp cụ thể.

 • Nâng cao năng suất lao động ngành điện

  Cập nhật: 25/12/2023

  Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội. Không nằm ngoài xu hướng đó, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã và đang triển khai chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh phục vụ khách hàng, điển hình là trong ghi chỉ số công tơ, tính toán hóa đơn tiền điện, rút ngắn được thời gian thực hiện, giảm thiểu sai sót và nâng cao năng suất lao động.

 • Tìm lời giải cho bài toán tăng năng suất lao động của Việt Nam

  Cập nhật: 12/12/2023

  Theo chuyên gia, chương trình tăng năng suất lao động trong thời gian tới với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam tăng năng suất lao động đạt trên 6,5%/năm và ở top 3 các nước ASEAN; Về lĩnh vực sản xuất tăng 6,5-7%; Nông nghiệp và dịch vụ tăng 7-7,5%; Ngoài ra, 30% lao động đều có bằng cấp hoặc chứng chỉ đến năm 2025, 35 đến 40% đến năm 2030; Lao động trong nông nghiệp giảm xuống dưới 20%.

 • Ảnh hưởng của các yếu tố đến năng suất lao động: Nghiên cứu các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam

  Cập nhật: 30/11/2023

  Nghiên cứu nhằm mục tiêu phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến năng suất lao động (NSLĐ) tại các doanh nghiệp dệt may (DNDM) ở Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, các tác giả đề xuất một số giải pháp cho các nhà quản trị tại các DNDM ở Việt Nam nhằm nâng cao NSLĐ trong thời gian tới.

 • Áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số để tăng năng suất lao động

  Cập nhật: 21/11/2023

  Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 (Chương trình) đã xác định rõ mục tiêu: năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, tận dụng hiệu quả các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 • Giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Cập nhật: 04/10/2023

  Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, áp dụng đổi mới sáng tạo trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất, quản lý quá trình, trong đó, coi trọng đầu tư cho khoa học công nghệ, thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống sang chuyển đổi số, thương mại điện tử...

 • Việt Nam cần làm gì để nâng cao năng suất lao động?

  Cập nhật: 02/10/2023

  TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để nâng cao năng suất lao động, từng bước rút ngắn khoảng cách về mức năng suất lao động với các nước trong khu vực và trên thế giới.

lên đầu trang