Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 25/04/2024 | 00:01

Thứ năm, 25/04/2024 | 00:01

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 08:04 ngày 01/03/2024

ATTP trong tình hình mới: Tuyên truyền là giải pháp then chốt của tỉnh Hưng Yên

Để bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, ngày 21/10/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về tăng cường, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới (Chỉ thị 17). Ngày 08/01/2024, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị 17.
Kế hoạch nhằm mục đích triển khai đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp theo Chỉ thị 17; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan có liên quan và địa phương đối với công tác bảo đảm an ninh, ATTP, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn nhân lực cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng sống còn đối với sức khỏe, hạnh phúc của từng người dân, giống nòi dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước, của tỉnh; từng bước khắc phục những hạn chế nhằm bảo đảm an ninh, ATTP trong thời gian tới.
Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh đảm bảo ATTP cho du khách tại Lễ hội đền Phù Ủng (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên) - Ảnh: vfa
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đặt ra, một trong các giải pháp được Hưng Yên chú trọng là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giáo dục và phổ biến kiến thức về an ninh, ATTP trên hệ thống đài truyền thanh, truyền hình, báo của địa phương, của tỉnh, Trung ương; mô hình, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm; 
UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu công tác tuyên truyền phải được đổi mới, đa dạng hóa, lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục, trong các hoạt động văn hóa văn nghệ; các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị, địa phương...vv.
Đồng thời, phải kịp thời cảnh báo các nguy cơ gây mất ATTP, tăng cường tuyên truyền trong các dịp cao điểm về ATTP như: Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu...Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về vấn đề an ninh, ATTP. Lồng ghép các nội dung công tác bảo đảm an ninh, ATTP với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Các cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, ATTP có trách nhiệm cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin về an ninh, an toàn thực phẩm đến các cơ quan truyền thông để kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, chất lượng của tỉnh; đồng thời công bố những đơn vị có sản phẩm hàng hóa vi phạm về an ninh, an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm theo pháp luật những tổ chức, cá nhân đưa tin sai sự thật, không chính xác về an ninh, an toàn thực phẩm tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và niềm tin gây hoang mang cho nhân dân về an ninh, an toàn thực phẩm ở tỉnh.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất
Bên cạnh công tác tuyên truyền, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất và tập trung vào các công đoạn có nguy cơ cao; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm không để các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định hoạt động.
Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nhằm kiểm soát tình trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, việc sử dụng các chất cấm, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi, các hóa chất, phụ gia không rõ nguồn gốc trong các khâu từ nguyên liệu đến sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm nhằm đảm bảo an ninh, ATTP; đồng thời có những biện pháp phù hợp để phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng nhập lậu đang lưu thông trên thị trường.
Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát phải thực hiện thường xuyên, đảm bảo tính thống nhất từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, tuyến xã không chồng chéo giữa các ngành, các cấp.
Đẩy mạnh phong trào quần chúng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, ATTP. Có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời và biện pháp phù hợp để bảo vệ người tố giác hành vi vi phạm an ninh, ATTP. Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng bảo đảm an ninh, ATTP để hạ uy tín, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh lành mạnh của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
Tuệ Lâm

lên đầu trang