Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 24/04/2024 | 23:16

Thứ tư, 24/04/2024 | 23:16

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 08:09 ngày 29/03/2024

Xác định hàm lượng polysaccharide, phenolic và hoạt tính chống ôxy hóa của cao chiết hệ sợi chủng nấm Thượng Hoàng Tropicoporus linteus NTH-PL3

Tóm tắt
Nấm Thượng Hoàng (Tropicoporus hay Phellinus) là một trong các loại nấm dược liệu quý và được chứng minh có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe. Những nghiên cứu về nấm Thượng Hoàng mới chỉ được triển khai ở nước ta trong khoảng 10 năm trở lại đây nên nguồn dữ liệu khoa học về nguồn nấm này chưa thực sự phong phú. Nghiên cứu này được triển khai nhằm bổ sung dữ liệu về định danh phân tử chủng nấm NTH-PL3 được thu thập trong tự nhiên và xác định các hoạt chất sinh học, cũng như khả năng chống ôxy hóa của cao chiết tổng số từ hệ sợi chủng nấm Thượng Hoàng. Kết quả phân tích trình tự gen ITS của rDNA cho thấy, chủng nấm NTH-PL3 thuộc loài Tropicoporus linteus với độ tương đồng cao nhất về trình tự ITS là 99,87%. Hiệu suất thu cao chiết tổng số từ hệ sợi bằng methanol 75% đạt 29,75±3,84%. Trong cao chiết hệ sợi nấm chứa polysaccharide với hàm lượng 23,72±1,34 mg glucose/g và 18,54±1,87 mg axit gallic/g đối với phenolic. Giá trị EC50 đối với khả năng bắt gốc tự do DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) và tạo phức chất với sắt của cao chiết từ hệ sợi nấm Thượng Hoàng đạt lần lượt là 268,54±3,89 và 411,65±10,87 µg/ml.
Từ khóa: hoạt tính chống ôxy hóa, nấm dược liệu, phenolic, polysaccharide, Tropicoporus linteus
Hệ  sợi  chủng  nấm  Thượng  Hoàng  NTH-PL3  trên  môi trường PDA ở 25oC, 7 ngày
Xem chi tiết: tại đây
Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Văn Hưng, Đỗ Thị Hiền, Đỗ Bích Duệ, Phạm Thị Phương Lan (Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên)
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ T. 65 S. 8 (2023)
lên đầu trang