Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 18/05/2024 | 14:40

Thứ bảy, 18/05/2024 | 14:40

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 09:16 ngày 24/04/2024

Hà Nội: Duy trì, phát triển, tích hợp hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về ATTP

Năm 2024, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, phát triển, tích hợp hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố bằng Hệ thống phần mềm ứng dụng nền tảng công nghệ GIS ứng dụng quản lý ATTP nông lâm sản.
​Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về hành động đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP), gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thuỷ sản năm 2024 (Kế hoạch). Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT về đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông lâm thủy sản được sản xuất tại Hà Nội và nhập từ các tỉnh, Thành phố trong cả nước. 
Đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng an toàn, gia tăng chế biến nông lâm thủy sản. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản. Giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu bảo đảm ATTP cho người tiêu dùng Thủ đô, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.
Ngoài ra, xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững; Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp bảo đảm an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng, gia tăng chế biến và phát triển bền vững. 
UBND TP Hà Nội mới ban hành Kế hoạch Hành động đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024. (Ảnh: kinh tế đô thị)
Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kể trên, Hà Nội cũng đặt ra loạt nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong đó, UBND TP yêu cầu các đơn vị chủ động giám sát, cảnh báo, kiểm tra, hậu kiểm, kiểm tra đột xuất phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm cơ sở, sản phẩm vi phạm về chất lượng ATTP.Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, chú trọng kiểm soát các chất cấm trong sản xuất nông nghiệp, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng ATTP các mặt hàng nông lâm thủy sản, sản phẩm OCOP.
Chủ động kịp thời xử lý sự cố ATTP, quản lý và giải quyết hiệu quả, triệt để các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến nông lâm thủy sản nhằm tạo điều kiện thuận lợi để giảm tối đa thời gian và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính từ đó tiết kiệm chi phí cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và các cơ quan thực thi nhiệm vụ.
Bản đồ cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản của Hà Nội (Ảnh: an ninh thủ đô)
Duy trì và phát triển ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR code truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quản lý, phát triển chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản thủy sản an toàn. Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hỗ trợ kết nối cung cầu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản của Thành phố.

UBND TP giao Sở NN&PTNT duy trì, phát triển, tích hợp hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về ATTP trên địa bàn thành phố bằng Hệ thống phần mềm ứng dụng nền tảng công nghệ GIS ứng dụng quản lý ATTP nông lâm sản (gis.chicucquanlychatluongnlsts.hanoi.gov.vn); Duy trì và mở rộng Hệ thống quản lý dữ liệu tự công bố sản phẩm nông lâm thủy sản, (tucongbo.sonnptnt.hanoi.gov.vn). Xây dựng hệ thống phần mềm trực tuyến kiểm tra, đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản...

Giao UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. Bên cạnh đó, chỉ đạo các phòng, ban liên quan trực thuộc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai từng nhiệm vụ cụ thể. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện, trong đó nêu rõ những việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện.
Sở Y tế, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong triển khai các hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, gia tăng chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố theo phân công, phân cấp.
Xem chi tiết: tại đây
Minh Khuê
lên đầu trang