Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:14

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:14

Tin KHCN

Cập nhật lúc 14:03 ngày 26/06/2024

Bộ Công Thương lập đoàn công tác làm việc về xây dựng “Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Công Thương”

Trong các ngày từ 26/6 đến 12/7/2024, Bộ Công Thương sẽ làm việc về xây dựng “Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Công Thương” tại một số đơn vị.
Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới, từ ngày 26/6 đến ngày 12/7/2024, đoàn công tác của Bộ Công Thương do TS. Nguyễn Việt Tấn - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn sẽ có buổi làm việc với một số đơn vị liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, công nghệ sinh học tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam.
Đoàn công tác của Bộ Công Thương do TS. Nguyễn Việt Tấn - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn sẽ có buổi làm việc với một số đơn vị liên quan đến lĩnh vực công nghiệp sinh học
Các buổi làm việc nhằm tập hợp đầy đủ thông tin triển khai xây dựng “Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Công Thương”, phát huy năng lực của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, trí tuệ của các nhà khoa học, vai trò trung tâm của các doanh nghiệp trong việc tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn sản xuất, tận dụng các cơ hội, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp sinh học, đổi mới cơ chế chính sách, tranh thủ hợp tác và hỗ trợ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất sản phẩm từ công nghệ sinh học của ngành Công Thương và trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phục vụ an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.
Tại buổi làm việc, các đơn vị sẽ trao đổi về định hướng nghiên cứu, phát triển; nhu cầu tiếp nhận công nghệ lõi, công nghệ tiên tiến trong nước, trong khu vực và trên thế giới; đề xuất những vấn đề hạn chế, các kiến nghị trong việc sửa đổi cơ chế, chính sách hiện nay đối với việc thúc đẩy phát triển công nghiệp sinh học tại Việt Nam; kiến nghị, đề xuất các giải pháp hỗ trợ các nhà khoa học, các doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ, tiếp nhận công nghệ, thực hiện các nội dung liên quan đến ứng dụng, phát triển công nghệ sinh học tại doanh nghiệp quy mô công nghiệp, quy mô vừa và nhỏ phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam và tại địa phương.
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đơn vị, Bộ Công Thương sẽ tập hợp hoàn thiện xây dựng “Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Công Thương”, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2024.
Theo Tạp chí Công Thương
lên đầu trang