Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:03

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:03

Hoạt động của tổ chức KHCN

Cập nhật lúc 19:22 ngày 24/05/2020

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên do Bộ Công Thương giao

Ngày 19 và ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng do Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu chủ trì thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu có đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương), các thành viên của Hội đồng tư vấn và đại diện lãnh đạo, cán bộ của đơn vị chủ trì. 
Các nhiệm vụ thường xuyên được nghiệm thu bao gồm: “Hoạt động Thông tin, tuyên truyền khoa học và công nghệ; Hội nghị, hội thảo và Hợp tác quốc tế phục vụ phát triển Viện và Ngành” do ThS. Huỳnh Đình Thạch làm chủ nhiệm; “Thực hiện tác quản lí hành chính, quản trị và các nhiệm vụ theo chức năng của Viện, yêu cầu của Bộ Công Thương” do CN. Vũ Hữu Thành làm chủ nhiệm, “Xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hoạt động khoa học công nghệ năm 2018 và đề xuất Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” do KS. Nguyễn Đăng Phú làm chủ nhiệm. 
 
TS. Dương Xuân Diêu – Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ đọc Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên do Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu chủ trì thực hiện.
Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng tư vấn đã lắng nghe các chủ nhiệm nhiệm vụ lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình.
Với nhiệm vụ “Hoạt động Thông tin, tuyên truyền khoa học và công nghệ; Hội nghị, hội thảo và Hợp tác quốc tế phục vụ phát triển Viện và Ngành”, ThS. Huỳnh Đình Thạch – Chủ nhiệm nhiệm vụ cho biết, nhóm nghiên cứu đã xây dựng Báo cáo kết quả hoạt động thông tin khoa học và công nghệ nhằm phục vụ phát triển Viện và ngành; Báo cáo thống kê các thành tựu nổi bật của ngành, lĩnh vực trong năm. 
Bên cạnh đó, phổ biến các thông tin khoa học công nghệ, kết quả ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh; Biên tập, cập nhật bản tin (3 tháng/ lần) về kết quả nghiên cứu, xu hướng công nghệ ứng dụng vào thực tế sản xuất tại Việt Nam và trên thế giới của ngành dầu thực vật (cây có dầu và sản phẩm chế biến từ cây có dầu) và tinh dầu; Báo cáo kết quả hoạt động hợp tác quốc tế nhằm phục vụ phát triển Viện và ngành. 
Viện cũng đã tiếp 04 đoàn công tác gồm 26 chuyên gia nước ngoài đến làm việc và trao đổi kinh nghiệm với Viện về hợp tác quốc tế.

 ThS. Huỳnh Đình Thạch – Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ tại buổi nghiệm thu.
Ở nhiệm vụ “Thực hiện công tác quản lý hành chính, quản trị và các nhiệm vụ theo chức năng của Viện, yêu cầu của Bộ Công Thương”, nhóm thực hiện đã xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Viện và theo yêu cầu của Bộ Công Thương cũng như Bộ Hồ sơ đánh giá tình trạng thiết bị, công tác bảo dưỡng, sửa chữa, nghiệm thu, vận hành. Ngoài ra, đã duy trì hệ thống phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: Chứng chỉ công nhận ISO 17025:2005, Quyết định công nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2005. 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu
Trong khi đó, nhiệm vụ “Xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hoạt động khoa học công nghệ năm 2018 và đề xuất Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” do KS. Nguyễn Đăng Phú làm chủ nhiệm cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp năm 2018 và Kế hoạch khoa học và công nghệ các cấp thực hiện năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 của Viện được chủ nhiệm nhiệm vụ và các cộng sự hoàn thành đầy đủ.
Trong khuôn khổ nhiệm vụ, nhiều hoạt động khác đã được triển khai như: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khoa học công nghệ năm 2019; xây dựng được các cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Viện…Một trong những kết quả đáng chú ý nhất đó chính là Viện đã có một số công trình nghiên cứu và kết quả được ứng dụng và thương mại hóa trong thực tế.
Đánh giá chung của Hội đồng nghiệm thu, các nhiệm vụ thường xuyên do Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu chủ trì thực hiện đã triển khai đầy đủ các nội dung công việc, kết quả của các nhiệm vụ đều đạt mục tiêu đề ra; số lượng, khối lượng và chủng loại sản phẩm đều đạt và vượt so với hợp đồng đã ký kết với Bộ Công Thương. Các thành viên trong Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu các nhiệm vụ này với kết quả xếp loại Đạt.
Vụ Khoa học và Công nghệ
lên đầu trang