Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 07/05/2021 | 23:38

Thứ sáu, 07/05/2021 | 23:38

Đo lường chất lượng

Cập nhật lúc 13:41 ngày 26/07/2020

Dời lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

Ngày 22/5/2020, Bộ Khoa học công nghệ ban hành quyết định 1383/QĐ-BKHCN về đính chính QCVN 19:2019/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn và tương thích điện từ đối với sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED.
Ảnh minh họa
Theo đó, nội dung trong Quyết định đính chính được quy định cụ thể như sau: 
1. Đính chính lộ trình áp dụng tại các khoản 1, 2 Điều 4 Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ KHCN ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED: 
Đính chính Khoản 1 Điều 4, “Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, các sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN phải đáp ứng yêu cầu về an toàn và giới hạn nhiễu điện từ (EMI) quy định tại Mục 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 và 2.2.1 của QCVN 19:2019/BKHCN trước lưu thông trên thị trường” (theo quy định cũ là ngày 01 tháng 6 năm 2020) 
Đính chính Khoản 2 Điều 4, “Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, các sản phẩm quy định tại phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN phải đáp ứng tất cả yêu cầu quy định tại Mục 2 của QCVN 19:2019/BKHCN trước lưu thông trên thị trường” (theo quy định cũ là ngày 01 tháng 6 năm 2021) 
2. Đính chính lỗi kỹ thuật dẫn chiếu văn bản quy phạm pháp luật quy định về chỉ định tổ chức thử nghiệm tại điểm b Mục 3.4.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED.
Hiện nay, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh đang cung cấp các dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các đối tượng sản phẩm Điện – Điện tử gia dụng và Cơ – lý, trong đó có thử nghiệm an toàn điện các sản phẩm đèn LED và dự kiến đến cuối năm 2020, Trung tâm sẽ mở rộng cung cấp thêm dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN.
Theo Tạp chí KHCN ngành Công Thương, số tháng 6 năm 2020
lên đầu trang