Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 19/09/2020 | 05:38

Thứ bảy, 19/09/2020 | 05:38

Đo lường chất lượng

Cập nhật lúc 05:52 ngày 13/08/2020

Chính thức ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15 về thép không gỉ

Ngày 10/8/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư ngưng hiệu lực của Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ” đến hết ngày 31/12/2021. Thông tư được ban hành chỉ sau hơn 1 tháng tiếp nhận ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp thép không gỉ trong nước. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng khẳng định, ngay khi ban hành thông tư ngưng hiệu lực của Thông tư 15 thì thép không gỉ đã sản xuất trong nước, nhập khẩu sau ngày 1/6/2020 cho đến ngày có hiệu lực của Thông tư quy định việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15 vẫn tiếp tục được phép lưu thông trên thị trường. 
Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức ngưng hiệu lực Thông tư 15 về thép không gỉ.
Trước đó, ngày 24/6/2020, sau khi xem xét các kiến nghị của các doanh nghiệp, để trao đổi làm rõ một số nội dung, giải đáp vướng mắc, Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức cuộc họp đối thoại với đại diện của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành hàng thép không gỉ tại Việt Nam để lắng nghe trực tiếp các doanh nghiệp trao đổi, phản ảnh về các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp và giải đáp, hướng dẫn việc áp dụng biện pháp quản lý chất lượng thép không gỉ theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN20:2019/BKHCN.
Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối thoại với đại diện của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành hàng thép không gỉ tại Việt Nam.
Cũng theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong thời gian ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp rà soát, sửa đổi các nội dung của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN20:2019/BKHCN bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất trong nước, người tiêu dùng, sửa đổi các yêu cầu quản lý phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng được yêu cầu quản lý chất lượng, an toàn của sản phẩm thép không gỉ.
Thông tư 15 được ban hành để gỡ khó cho doanh nghiệp về thép không gỉ. 
Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ mới đây về việc xử lý kiến nghị của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong ngành thép không gỉ tại Việt Nam liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 15/2020/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 về việc ban hành QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ, việc xây dựng và ban hành QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ là nhằm mục đích hướng tới việc kiểm soát an toàn, chất lượng thép không gỉ được sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.
Quá trình xây dựng Quy chuẩn này tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, theo đó dự thảo quy chuẩn đã được gửi lấy ý kiến Hiệp hội Thép Việt Nam, một số doanh nghiệp, cơ quan quản lý và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN để lấy ý kiến góp ý là 60 ngày. Đồng thời, quy chuẩn này cũng đã được thông báo cho các nước thành viên WTO theo quy định tại Hiệp định WTO/TBT. Tuy nhiên, thực tế các doanh nghiệp chỉ quan tâm để QCVN 20:2019/BKHCN sau khi được ban hành.
Minh Quang t/h
lên đầu trang