Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 07/05/2021 | 22:21

Thứ sáu, 07/05/2021 | 22:21

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 13:57 ngày 16/04/2021

Ứng dụng mô phỏng số nghiên cứu quá trình cháy than trong lò hơi nhà máy nhiệt điện

TÓM TẮT
Việc nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng than antraxit khó cháy của Việt Nam đã là một nhu cầu cấp bách hiện nay. Mục đích của bài báo là ứng dụng phần mềm CFD để nghiên cứu, đánh giá quá trình cháy bột than trong lò hơi đốt than phun. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ cháy tạo ra trong trường hợp than Hòn Gai là lớn nhất đạt 1615oC. Nhiệt độ cháy của than nhập khẩu nhỏ nhất nhưng có lượng chất bốc trong than lớn làm cho sựkhởi động ngọn lửa cháy tốt. Từ kết quả này giúp ta nghiên cứu tìm ra một tỷlệtrộn thích hợp đểtận dụng hiệu quả nguồn than nội địa trong nước, đảm bảo nâng cao độtin cậy trong vận hành.
Từ khóa: Đốt than, mô hình CFD, nhà máy nhiệt điện
Xem chi tiết bài viết tại đây.​
Đỗ Văn Vang*, Đoàn Thị Như Quỳnh
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh *
[Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tập 57 - số 1 , tháng 2 năm 2021]
lên đầu trang