Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 26/05/2022 | 12:39

Thứ năm, 26/05/2022 | 12:39

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 10:38 ngày 25/01/2022

Công nghệ tẩy trắng trong công nghiệp giấy và bột giấy

TÓM TẮT
Bài báo đánh giá thực trạng và xu hướng công nghệ tẩy trắng trong ngành công nghiệp bột giấy và giấy Việt Nam. Công nghệ sử dụng trong sản xuất công nghiệp một trong những yếu tố quyết định hướng đi, hiệu quả kinh tế môi trường, sức cạnh tranh và phát triển bền vững của ngành. Trên cơ sở tìm hiểu hiện trạng công nghệ tẩy trắng bột giấy trong ngành công nghiệp giấy trong và ngoài nước, từ đó xác định được xu hướng ưu tiên trong tẩy trắng bột giấy. Công nghệ tẩy trắng không Clo nguyên tố ECF (Elementary Chlorin Free) hay cao hơn là công nghệ TCF (Total Chlorin Free) cùng với thông số điều kiện công nghệ, kỹ thuật kèm theo sẽ chiếm nhiều ưu thế trong công nghệ tẩy trắng bột giấy giai đoạn 2021 – 2035.
Từ khóa: Công nghệ tẩy trắng bột giấy, sản xuất bột giấy, CSDL tẩy trắng bột giấy.
Công nghệ tẩy trắng truyền thống thường sử dụng clo nguyên tố và các hợp chất của Clo làm tác nhân tẩy trắng chính. (Ảnh: vietnamplus.vn)
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
HOÀNG TIẾN DŨNG, NGUYỄN THẾ SÁNG,  ĐÀO NGỌC TRUYỀN - Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam
(Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 46 tháng 10/2021)