Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:13

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:13

Chính sách

Cập nhật lúc 09:45 ngày 06/04/2023

Kế hoạch triển khai năm dữ liệu số quốc gia của Bộ TT&TT

Kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia” của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tập trung vào 4 nội dung chính gồm: phát triển dữ liệu mở, cơ sở dữ liệu, thúc đẩy sử dụng các nền tảng số và nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu.
Năm 2023 gắn với chủ đề “Năm dữ liệu số quốc gia" nhằm giúp khai thác dữ liệu số, tạo ra các giá trị mới
Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia” của Bộ TT&TT.
Theo đó, năm 2023 gắn với chủ đề “Năm dữ liệu số quốc gia" nhằm giúp khai thác dữ liệu số, tạo ra các giá trị mới. Các nhiệm vụ trong kế hoạch sẽ tập trung vào 4 nhóm nội dung chủ yếu, bao gồm: Phát triển dữ liệu mở; phát triển cơ sở dữ liệu; phát triển, thúc đẩy sử dụng các nền tảng số sử dụng thống nhất trên toàn quốc hoặc trong phạm vi mỗi địa phương; nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu. 
Bộ TT&TT lên kế hoạch cụ thể về chủ đề cùng các nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tổ chức thực hiện trong từng tháng.
Cụ thể, trong tháng 4/2023 - khởi động “Năm dữ liệu số quốc gia” với chủ đề về dữ liệu mở cùng các hoạt động: Công bố kế hoạch hành động năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS); hoàn thành việc xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và CĐS quốc gia; tổ chức phát động “Tháng dữ liệu mở” và Công bố phiên bản mới của Cổng dữ liệu quốc gia data.gov.vn; công bố Sổ tay hướng dẫn phát triển dữ liệu mở, khóa học trực tuyến miễn phí về dữ liệu mở và ra mắt Liên minh Dữ liệu mở Việt Nam.
Trong tháng 5/2023 sẽ tập trung vào chủ đề: Cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành cùng các hoạt động gồm: phát động Tháng CSDL chuyên ngành và công bố Bản đồ dữ liệu Việt Nam trực tuyến; Khóa bồi dưỡng, tập huấn toàn quốc về phát triển CSDL chuyên ngành cho các bộ, ngành, địa phương; công bố bộ sách chuyên ngành chọn lọc về CSDL; công bố danh mục CSDL thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các CSDL trong danh mục
Chủ đề tháng 6 sẽ là "Phân tích, xử lý dữ liệu", gồm các hoạt động: Lễ phát động Tháng phân tích, xử lý dữ liệu; Khóa bồi dưỡng, tập huấn toàn quốc về phân tích, xử lý dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương; Hội nghị chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm triển khai phân tích, xử lý dữ liệu; Công bố bộ sách chuyên ngành chọn lọc về phân tích, xử lý dữ liệu; Công bố kế hoạch triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.
Tháng 7 với chủ đề "Quản trị dữ liệu", tập trung vào các hoạt động: Lễ phát động tháng Quản trị dữ liệu; Hội nghị chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm quản trị dữ liệu; khóa bồi dưỡng, tập huấn toàn quốc về quản trị dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương; công bố bộ sách chuyên ngành chọn lọc về quản trị dữ liệu; công bố kế hoạch hành động nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu.
Với các tháng tiếp theo từ tháng 8-11/2023, sẽ tập trung vào các chủ đề: Nhân lực dữ liệu; hạ tầng dữ liệu quốc gia; kết nối, chia sẻ dữ liệu; bảo vệ thông tin cá nhân. Hàng loạt nhiệm vụ trong từng tháng theo các chủ đề cũng đã được Bộ phân công rõ cho các cơ quan, đơn vị, với yêu cầu cụ thể về kết quả cần đạt được.
Trong tháng 12/2023, sẽ tổng kết Năm dữ liệu số quốc gia và phát hành bộ tem Năm dữ liệu số quốc gia.
Để đạt hiệu quả các mục tiêu và yêu cầu của kế hoạch, Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ căn cứ vào điều kiện thực tiễn, triển khai bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ. Các đơn vị cần chủ động lập kế hoạch chi tiết theo tuần, trình Bộ xem xét ban hành trong tháng 4/2023.
Nguồn: baochinhphu.vn/
lên đầu trang