Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 15/06/2024 | 07:23

Thứ bảy, 15/06/2024 | 07:23

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 08:03 ngày 21/09/2023

Phú Yên: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực ATTP

Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Công Thương tỉnh Phú Yên luôn chú trọng công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi thực hiện các thủ tục hành chính và người tiêu dùng tiếp cận thông tin về ATTP.
Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành ATTP
Nhằm thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới và Việc triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về ATTP theo Kế hoạch 1766/KH-BCĐTƯATTP ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP, ngay từ đầu năm 2023 tỉnh Phú Yên đã tăng cường đẩy mạnh các giải pháp quản lý hiệu quả ATTP trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023 Sở Công Thương tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động quản lý ATTP ngành công thương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP và cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương cho các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh.
Bên cạnh đó, Sở cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực ATTP nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi thực hiện các thủ tục hành chính và người tiêu dùng tiếp cận thông tin về ATTP. Trong đó, chú trọng việc cập nhật thông tin thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Sở và sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh (https://phuyentrade.gov.vn) về các sản phẩm thực phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; các cơ sở sản xuất thực phẩm bị xử lý vi phạm hành chính về ATTP; các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng thực phẩm an toàn, cảnh báo về một số sản phẩm thực phẩm có nguy cơ mất an toàn, … 
Người dân dễ dàng tra cứu các sản phẩm OCOP Phú Yên trên Trang thông tin điện tử của Sở và sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh
Để nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp trong vấn đề ATTP, tỉnh Phú Yên đã triển khai một cách đồng bộ công tác thông tin tuyên truyền về ATTP thông qua việc xây dựng clip tuyên truyền các quy định pháp luật về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương, thực hiện đăng tải clip trên website Sở và phát sóng 01 phóng sự về ATTP trong dịp Tháng hành động ATTP năm 2023 trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đồng thời đã đăng 03 bài và 02 tin trên Báo Phú Yên về thực trạng an toàn thực phẩm ngành Công Thương.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Công Thương đã treo 22 băng rôn tuyên truyền tại các chợ và Sở Công Thương, treo 72 khẩu hiệu (ba nô) cố định tại các chợ hạng 2 và hạng 3 trên địa bàn tỉnh. Tiến hành treo 02 băng rôn, với các câu khẩu hiệu tuyên truyền bảo đảm ATTP tại trụ sở cơ quan trong các dịp cao điểm về ATTP; Phối hợp và thông qua Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh tổ chức 20 lớp tập huấn phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kiến thức ATTP và nhận biết thực phẩm an toàn, thực phẩm giả cho đối tượng người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; Ngoài ra, thông qua công tác kiểm tra, thành viên tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Công Thương kết hợp công tác tuyên truyền pháp luật về ATTP, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành đúng các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh của ngành.
Giải quyết các khó khăn còn tồn tại
Từ đầu năm 2023 đến nay, Phú Yên đã phát triển mới 4 cửa hàng tiện lợi thuộc hệ thống Coopfood, nâng tổng số lên 12 cửa hàng tiện lợi thuộc hệ thống Coopfood và 47 cửa hàng tiện lợi thuộc các cơ sở kinh doanh khác. Hiện tại, trên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh có khoảng 90 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó có 41 doanh nghiệp, hộ kinh doanh có sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP (số lượng sản phẩm thực phẩm đạt chứng nhận OCOP tham gia sàn là 90 sản phẩm).
Thông qua các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại, Sở Công Thương đã tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh,.... Qua đó, góp phần hỗ trợ các cơ sở phát triển hệ thống phân phối. Đồng thời, luôn quan tâm, khuyến khích và nhân rộng các các mô hình kinh doanh thực phẩm sạch trên địa bàn tỉnh.”, đại diện Sở Công Thương Phú Yên cho biết.
Bộ Công Thương tổ chức kiểm tra công tác hậu kiểm về ATTP năm 2023 tại Phú Yên (Ảnh: Bộ Công Thương)
Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn tại  những khó khăn do các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương trên địa bàn tỉnh phần lớn hoạt động với quy mô nhỏ lẻ, không sản xuất thường xuyên, khiến công tác triển khai thực hiện các thủ tục cấp phép, kiểm tra, kiểm soát còn gặp nhiều khó khăn.
Đối với tuyến huyện, tuyến xã hiện nay không có công chức chuyên trách quản lý về ATTP, chủ yếu kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi vị trí công tác, chưa cập nhật kịp thời hệ thống văn bản pháp luật về ATTP đầy đủ, năng lực quản lý, giám sát chất lượng ATTP còn hạn chế. Mặt khác, theo quy định các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc đối tượng cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP phải ký cam kết đảm bảo ATTP. Tuy nhiên, hiện nay không có quy định xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp cơ sở không thực hiện ký cam kết.
Do đó, để giải quyết những khó khăn còn tồn tại, Sở Công Thương tỉnh Phú Yên kiến nghị Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Chính phủ bổ sung quy định về xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp cơ sở không thực hiện ký cam kết bảo đảm ATTP. Đồng thời, tham mưu ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về ATTP tại địa phương.
Ngoài ra, phân bổ kinh phí cho các hoạt động quản lý nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại địa phương; cũng như hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho công chức quản lý nhà nước về ATTP của các Sở Công Thương các địa phương.
Thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 23/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã xây dựng Kế hoạch tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trên địa bàn tỉnh, trong đó, các nhiệm vụ và giải pháp chính bao gồm:
- Tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục, cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật về bảo đảm an ninh, ATTP nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về an ninh, ATTP.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP.
- Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh, ATTP.
- Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an ninh, ATTP; các nguyên tắc, chế tài xử lý vi phạm an ninh, ATTP.
- Nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác an ninh, ATTP theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ
Tố Uyên
lên đầu trang