Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:01

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:01

Hoạt động của tổ chức KHCN

Cập nhật lúc 08:14 ngày 27/02/2024

IUH tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 6 - Năm 2024

Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 6 - năm 2024 (Hội nghị) với chủ đề “Khoa học công nghệ xanh, kiến tạo cuộc sống xanh”.
Hội nghị được tổ chức nhằm xây dựng diễn đàn dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu có cơ hội để trao đổi, trình bày; Chia sử các công trình nghiên cứu, các sản phẩm khoa học công nghệ mới nhất và trao đổi học thuật giữa giảng viên trẻ, học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên IUH và các đơn vị tham gia; Đồng thời, hình thành cộng đồng các nhà khoa học trẻ, kết nối chuyên gia và xây dựng các đề án nghiên cứu có tính khả thi,  phục vụ sự phát triển của các trường đại học và Việt Nam.
Trao giải thưởng Khoa học trẻ lần thứ 5 cho các tập thể, cá nhân tiểu ban khoa học lĩnh vực Kinh tế (Ảnh: IUH)
Hội nghị dành cho đối tượng là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh hiện đang học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đơn vị trong và ngoài nước. Các giảng viên trẻ có độ tuổi dưới 35 và đang nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 01 hoặc nhiều công trình/ đề tài.
Các nội dung nghiên cứu đáp ứng tiêu chí tham gia của Hội nghị bao gồm: 
Một là, định hướng, chiến lược phát phát triển của đơn vị, Nhà trường trong giai đoạn tới, cung cấp thông tin mới về các chương trình đào tạo, ngành học, học bổng,... Thông tin các công trình, dự án, các hoạt động trọng tâm của đơn vị, Nhà trường trong năm 2024. 
Hai là, hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên: kế hoạch triển khai, quy trình, hoạt động bổ trợ, giảng viên hướng dẫn,... 
Ba là, công tác quản lý: quy trình làm việc của các phòng, ban, khoa, viện, trung tâm thuộc trường; thái độ làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường,... 
Bốn là , công tác đào tạo của Nhà trường: thời gian, chương trình, nội dung đào tạo, phương pháp học tập, cách thức đăng ký học tập, vai trò của cố vấn học tập,... 
Năm là, cơ sở vật chất phục vụ học tập của sinh viên: giảng đường, trang thiết bị dạy học, thư viện, y tế, an ninh, vệ sinh,... 
Sáu là, các chế độ chính sách, hỗ trợ thủ tục hành chính, học bổng đối với sinh viên. 
Bảy là, các phong trào và các hoạt động giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức - lối sống, nâng cao thể chất, thể dục thể thao, đời sống văn hóa tinh thần của Đoàn viên, sinh viên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp tổ chức. 
Tám là, công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, công tác phát triển Đảng trong sinh viên.
Chín là, các vấn đề khác mà sinh viên quan tâm. 
Hội nghị dự kiến được tổ chức vào tháng 8/2024. 
Chi tiết xem: tại đây
Quyền lợi: Người tham gia công bố và báo cáo tại Hội nghị sẽ được cấp giấy chứng nhận tham dự Hội nghị của Ban Tổ chức Hội nghị; Các bài báo tóm tắt và toàn văn gửi tham dự được Hội đồng khoa học phản biện đánh giá đạt chất lượng tốt sau khi chỉnh sửa sẽ được công bố trong Kỷ yếu Hội nghị và Abstract book. 
Giải thưởng: Giải thưởng do Ban Tổ chức và các Tiểu ban quyết định. Cơ cấu giải thưởng tại mỗi Tiểu ban cụ thể như sau: 
- 01 Giải Nhất: trị giá 2.000.000 đồng và Giấy khen của Ban Giám hiệu; 
- 01 Giải Nhì: trị giá 1.500.000 đồng và Giấy khen của Ban Giám hiệu; 
- 01 Giải Ba: trị giá 1.000.000 đồng và Giấy khen của Ban Giám hiệu; 
- Giải Poster xuất sắc nhất: trị giá 500.000 đồng và Giấy khen của Ban Giám hiệu (số lượng giải do Hội đồng Ban Giám khảo quyết định); 
- Giải sản phẩm khoa học công nghệ tham gia triển lãm ấn tượng nhất: trị giá 2.000.000 đồng và Giấy khen của Ban Giám hiệu; 
- Giải đơn vị có số lượng bài tham gia nhiều nhất: trị giá 5.000.000 đồng và giấy khen của Ban Giám hiệu. 
Tố Uyên

lên đầu trang