Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:14

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:14

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 13:20 ngày 01/03/2024

Giải pháp đảm bảo công tác ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập và phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ ngộ độc thực phẩm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch về việc đảm bảo công tác ATTP năm 2024 với các nhóm giải pháp trọng tâm.
Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cấp chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý ATTP theo đúng quy định của pháp luật về ATTP; quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới; Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Các sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về ATTP. Đổi mới hình thức, nội dung truyền thông phù hợp với từng vùng miền, từng đối tượng, chú trọng truyền thông về trách nhiệm quản lý, bảo đảm ATTP, thay đổi hành vi trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, sử dụng thực phẩm. Đẩy mạnh truyền thông trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp; Tăng cường sự phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân về công tác ATTP.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó chú trọng hình thức thanh tra, kiểm tra đột xuất; Triển khai kiểm tra liên ngành có hiệu quả, như: Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, phân phối trong phạm vi tỉnh; phát hiện và kịp thời ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; quản lý ATTP tại các chợ và siêu thị trên địa bàn.
Xây dựng và phát triển vùng sản xuất rau, củ, quả bảo đảm ATTP; vùng chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh thú y. Hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất rau, củ, quả an toàn ...(khuyến khích áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt -GAP như VietGAP, Global GAP, hữu cơ,... hoặc tương đương); xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, bảo đảm ATTP; Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn bền vững.
Kiểm tra ATTP tại siêu thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: vfa)
Ngoài ra, nâng cao  năng lực phòng, chống NĐTP và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Xử lý chủ động, nhanh chóng các sự cố khẩn cấp về ATTP, đề xuất các biện pháp khắc phục. Hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước về chia sẻ thông tin và xử lý các vấn đề về ATTP; Kiểm soát việc thực hiện các quy định pháp luật về ATTP, đặc biệt các quy định về điều kiện ATTP của các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn.
Đặc biệt, nâng cao năng lực cho mạng lưới làm công tác quản lý vệ sinh ATTP theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý; Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện pháp luật về ATTP; Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác quản lý, thanh kiểm tra bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình mới; Củng cố và tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP đủ khả năng đảm nhận công tác quản lý ATTP tại các địa phương.
UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Công Thương địa phương có trách nhiệm tuyên truyền đến người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát huy vai trò của người dân, cộng đồng trong việc giám sát về ATTP. Kiểm tra, ngăn chặn có hiệu quả việc sản xuất, chế biến thuộc thẩm quyền quản lý ngành Công Thương; xử lý nghiêm cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế thực hiện các hoạt động truyền thông, kiểm tra ATTP các đợt cao điểm trong năm. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác quản lý, thanh kiểm tra bảo đảm vệ sinh ATTP.
Xem chi tiết: tại đây
Minh Khuê

lên đầu trang