Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 15/06/2024 | 09:07

Thứ bảy, 15/06/2024 | 09:07

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 13:49 ngày 05/05/2024

Duy trì và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu duy trì và hỗ trợ phát triển từ 01-02 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh, tương đương với tăng 10-20% so với năm 2023.
Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã Ban hành kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thuỷ sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch nhằm mục tiêu triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông lâm thủy sản Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế. 
Đồng thời, thống nhất theo chỉ đạo từ cấp tỉnh tới cấp xã. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các chương trình, kế hoạch, đề án về chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm (Ảnh: Bộ Công Thương)
Nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trong đó, chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; sắp xếp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường.
Bên cạnh đó, tăng cường phổ biến chính sách pháp luật, thông tin, truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, gia tăng chế biến và phát triển thị trường. Đồng thời, triển khai công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến, phát triển thị trường đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm cơ sở, sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm. 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm nông lâm thuỷ sản tại các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương, xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. 
Năm 2024 tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu tăng 10-20% chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh (Ảnh minh hoạ)
Ngoài ra, Sở Công Thương có nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh, lưu thông các sản phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt chú trọng quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội chợ về xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn.
Tăng cường công tác hậu kiểm; tiếp nhận, giám sát hoạt động tự công bố sản phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân công tại Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh
Năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu:
- 100% các cấp chính quyền được kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng nông lâm thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp. 
 - Trên 85% cán bộ quản lý chất lượng các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ.
- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 98% và được duy trì thẩm tra định kỳ hằng năm
- Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm đạt mức dưới 5%. 
- Duy trì và hỗ trợ phát triển từ 01-02 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh (tương ứng tăng 10-20% so với năm 2023). 
- Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP (hoặc các chứng nhận tiên tiến tương đương như GAP, GlobalGAP, GAHP…) tăng 5% (so với năm 2023). 
- Tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi theo hướng hữu cơ, hữu cơ đạt 0,5% tính trên tổng sản phẩm chăn nuôi toàn tỉnh. 
- Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng 5%/năm so với năm 2023. 
- Tỷ lệ gia súc được giết mổ tập trung đạt 85-90%, tỷ lệ gia cầm được giết mổ tập trung đạt 70-75%. 
- Số lượng sản phẩm OCOP lũy kế được công nhận đạt từ 3 sao trở lên năm 2024 đạt từ 100 sản phẩm trở lên.
 - Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, kết nối, liên kết tiêu thụ sản phẩm truyền thống, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP,… thông qua các Hội chợ, hội thảo, chương trình ký kết hợp tác,… 
Xem chi tiết: tại đây
Nam Sơn

lên đầu trang