Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:16

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:16

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 11:41 ngày 27/05/2024

Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP

Ngày 23 tháng 5 năm 2024, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1239/QĐ-BCT về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP).
Theo Quyết định, Bộ Công Thương chỉ định Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 2 - Vinacontrol) (Địa chỉ công ty: 80 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ phòng thử nghiệm: Lô U18A Đường 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP đối với các chỉ tiêu trong Danh mục chỉ tiêu được chỉ định.
Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 012/2024/BCT-KNTP
Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 2 - Vinacontrol) có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Chi tiết Quyết định 1239 xem TẠI ĐÂY.
Vụ Khoa học và Công nghệ
lên đầu trang