Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:46

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:46

Tin KHCN

Cập nhật lúc 06:08 ngày 27/06/2024

Bộ Công Thương tổ chức khảo sát thông tin phục vụ xây dựng Đề án phát triển công nghiệp sinh học

Từ ngày 26/6-12/7/2024, Bộ Công Thương tổ chức Đoàn công tác khảo sát thông tin phục vụ công tác xây dựng Đề án phát triển công nghiệp sinh học.
Từ ngày 26/6-12/7/2024, Bộ Công Thương tổ chức Đoàn công tác khảo sát thông tin phục vụ công tác xây dựng "Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Công Thương".
Đoàn công tác của Bộ Công Thương làm việc với các đơn vị (Viện Công nghệ mới, Viện Hóa học vật liệu) thuộc Viện khoa học - công nghệ Quân sự (Ảnh: PL)
Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới, trong đó giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng “Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Công Thương”, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2024.
Để có đầy đủ thông tin triển khai xây dựng Đề án, Bộ Công Thương tổ chức đoàn công tác, làm việc trực tiếp tại từng cơ quan, doanh nghiệp đối với tình hình triển khai, kế hoạch của các đơn vị trong thời gian tới về phát triển công nghiệp công nghệ sinh học.
Thông qua đó, nhằm phát huy năng lực của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, trí tuệ của các nhà khoa học, vai trò trung tâm của các doanh nghiệp trong việc tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn sản xuất, tận dụng các cơ hội, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp sinh học, đổi mới cơ chế chính sách, tranh thủ hợp tác và hỗ trợ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất sản phẩm từ công nghệ sinh học.
Từ đó, thúc đẩy, phát triển công nghệ sinh học của ngành Công Thương trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phục vụ an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới theo Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Tại buổi làm việc, các bên sẽ trao đổi, tham luận trực tiếp về các nội dung liên quan đến công nghệ sinh học, công nghiệp sinh học như: Định hướng nghiên cứu, phát triển; nhu cầu tiếp nhận công nghệ lõi, công nghệ tiên tiến trong nước, trong khu vực và trên thế giới; đề xuất những vấn đề hạn chế, các kiến nghị trong việc sửa đổi cơ chế, chích sách hiện nay đối với việc thúc đẩy phát triển công nghiệp sinh học tại Việt Nam.
Đồng thời, kiến nghị, đề xuất các giải pháp hỗ trợ các nhà khoa học, các doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ, tiếp nhận công nghệ, thực hiện các nội dung liên quan đến ứng dụng, phát triển công nghệ sinh học tại doanh nghiệp quy mô công nghiệp, quy mô vừa và nhỏ phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam và tại địa phương…
Chiều 26/6, Đoàn công tác khảo sát thông tin phục vụ công tác xây dựng Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Công Thương của Bộ Công Thương đã làm việc với các đơn vị (Viện Công nghệ mới, Viện Hóa học vật liệu) thuộc Viện khoa học - công nghệ Quân sự nhằm trao đổi một số nội dung liên quan đến phát triển công nghệ sinh học.
Nguồn: Báo Công Thương
lên đầu trang