Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ ba, 20/10/2020 | 23:46

Thứ ba, 20/10/2020 | 23:46

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 11:48 ngày 09/05/2020

Quảng Ngãi ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020

Ngày 8 tháng 4 năm 2020, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 581/KH-SCT đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc trách nhiệm quản lý của Sở năm 2020. 
Theo đó, Kế hoạch được xây dựng nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngăn chặn các loại thực phẩm không đảm bảo chất lượng ATTP, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm ATTP thuộc trách nhiệm quản lý cúa ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh. 
Bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý ATTP trên địa bàn theo quy định của nhà nước đã được Bộ Công Thương, UBND tỉnh phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vị phạm hành trong công tác quản lý nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa
Bên cạnh các nhiệm vụ triển khai theo từng quý, Kế hoạch cũng chỉ rõ những nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2020, bao gồm: i) tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, quy định của Nhà nước về công tác quản lý ATTP của ngành; ii) kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm được phân công quàn lý, tập trung các nhóm mặt hàng: rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột và tinh bột; iii) tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 7708/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh hoạt động truyền thông về ATTP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 và iv) chủ trì và phối hợp quản lý ATTP tại các, siêu thị, trưng tâm thương mại, chợ hạng 1 trên địa bàn (trừ chợ đầu mối và chợ đấu giá nông sản). Phòng Kỹ thuật an toàn- Môi trường được Sở Công Thương tỉnh giao thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ.
Để đạt được các mục tiêu và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, Kế hoạch yêu cầu phải xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm thực hiện của công chức và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc triển khai theo nội dung chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh về công tác đảm bảo ATTP. 
Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp cần đảm bảo các điều kiện thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực ATTP phải được thực hiện thường xuyên; tiến hành kiểm tra đúng trình tự, thủ tục theo quy định, không gây phiền hà, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Cùng với đó, phối hợp liên ngành chặt chẽ trong việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm, kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện việc sản xuất, kinh doanh.
Xem chi tiết kế hoạch TẠI ĐÂY.
Thảo Linh
lên đầu trang