Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 07/05/2021 | 22:18

Thứ sáu, 07/05/2021 | 22:18

Năng suất chất lượng

Cập nhật lúc 07:09 ngày 19/05/2020

Đắk Lắk: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 - 2020 được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 17/1/2014. Dự án nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và áp dụng các quy chuẩn, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng. 
Kể từ khi triển khai thực hiện đến nay, Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 - 2020 đã hỗ trợ được 19 lượt doanh nghiệp.
Nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
Trong thời gian qua, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban điều hành Dự án đã chủ động đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thi hành pháp luật; xúc tiến thương mại; tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ khuyến công; tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm; gặp mặt, đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn; thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về Dự án cho các DN; hướng dẫn trình tự, thủ tục tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia cho doanh nghiệp; vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia các hội chợ, phiên chợ, lễ hội, ngày hội, triển lãm quốc tế…
Ban điều hành Dự án đã tổ chức các khóa đào tạo chuyên gia kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và hỗ trợ cho DN xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2200:2018 và công cụ cải tiến 5S.
Ngoài ra, các sở, ngành là thành viên Ban điều hành Dự án đã triển khai hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn hàng hóa cho sản phẩm của các cơ sở sản xuất; hướng dẫn đăng ký sử dụng mã vạch cho các cơ sở sản xuất; tiếp nhận và thông báo tiếp nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy cho doanh nghiệp…
Khắc phục những tồn tại, hạn chế 
Trong thời gian tới, Ban điều hành Dự án sẽ đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để ngày càng có nhiều doanh nghiệp được thụ hưởng từ Dự án hơn nữa. Ban Điều hành Dự án sẽ nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời cần lựa chọn những mục tiêu chủ yếu để tập trung thực hiện.
Đặc biệt, Ban điều hành Dự án sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ giúp việc; rà soát, củng cố lại hệ thống điều hành Dự án để định hướng hoạt động theo phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Bên cạnh đó, hoạt động tổ chức hội thảo và học tập kinh nghiệm tại các địa phương khác… cũng sẽ được triển khai.
Mai Ngọc
lên đầu trang