Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 05/12/2022 | 02:06

Thứ hai, 05/12/2022 | 02:06

Tin KHCN

Cập nhật lúc 09:46 ngày 04/11/2021

Công bố các báo cáo về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Sáng ngày 3/11/2021, Bộ Khoa học Công nghệ, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã tổ chức lễ công bố các báo cáo về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo. Đây là các báo cáo nghiên cứu với những dữ liệu quan trọng, đánh giá tác động của công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Hai báo cáo được công bố gồm: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam” và “Đổi mới công nghệ ở Việt Nam - Đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế”.
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Úc và Ngân hàng Thế giới về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hợp tác xây dựng các báo cáo về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Các báo cáo nghiên cứu với những thông tin dữ liệu quan trọng, với thông điệp đổi mới sáng tạo sẽ là động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam.
Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đại sứ Úc tại Việt Nam, lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, các chuyên gia, doanh nghiệp theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với các đầu cầu quốc tế.

Lễ công bố các báo cáo về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo diễn ra ngày 3/11/2021.
Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho rằng: “Các báo cáo được công bố hôm nay là thành quả của sự hợp tác trong hơn 3 năm qua của các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Các báo cáo đã chỉ rõ vai trò đóng góp quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tăng trưởng kinh tế - xã hội ở Việt Nam và con đường để Việt Nam tiến về phía trước, không ngừng hoàn thiện và nâng cao năng lực hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.”
Bộ trưởng đánh giá cao hỗ trợ của Chính phủ Úc và Ngân hàng Thế giới trong các nỗ lực để thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình sáng tạo, truyền bá, ứng dụng tri thức và công nghệ và mong muốn có thêm các sáng kiến hợp tác tiếp theo để đưa các khuyến nghị, công cụ hữu ích này vào thực tiễn, nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Ông cũng cho biết, báo cáo đã được hoàn thiện theo các tiêu chuẩn cao nhất, cung cấp các thông tin đáng tin cậy hỗ trợ việc hoạch định chính sách về đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại sự kiện.
Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng “Sự phát triển kinh tế Đông Á trong thập kỷ qua rất đáng chú ý khi giúp hàng triệu người thoát nghèo. Các thách thức về xung đột toàn cầu, đại dịch Covid-19 và tăng trưởng năng suất toàn cầu chậm lại khiến khu vực khó bắt kịp, đây cũng là vấn đề của Việt Nam. Thực tiễn cho thấy việc áp dụng công nghệ cho kết quả tốt về mặt kinh tế và cách tư duy giúp xây dựng khung chính sách giúp gắn kết nguồn lực. Báo cáo là cơ sở để các nhà chính sách sử dụng hoạch định về chiến lược, là đóng góp khoa học, phù hợp với các lĩnh vực chính”.

Bà Carolyn Turk - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.
Đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để vượt qua các thách thức hiện có, là chiến lược đột biến cho đổi mới sáng tạo Việt Nam, giúp Việt Nam tăng trưởng bền vững và trở thành quốc gia có thu nhập cao trong tương lai”.Carolyn Turk nhấn mạnh.
Cũng tại lễ công bố, bà Robyn Mudie, Đại sứ Úc tại Việt Nam cho biết: “Australia đã và đang hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn vừa qua nhất là đại dịch Covid-19 cũng như hoạch định các chính sách dựa trên các bằng chứng về Báo cáo Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (STI). Chúng tôi có niềm tin chung rằng đổi mới và công nghệ là yếu tố thúc đẩy kinh tế và nhiều lĩnh vực và cam kết đẩy mạnh điểm mốc trong hợp tác với đối tác Việt Nam để có thể đẩy mạnh hợp tác sáng tạo".
Báo cáo với những sáng kiến, trao đổi chính sách thực hiện bởi các chuyên gia giúp đưa ra khuyến nghị về nền kinh tế trong tương lai, để phát triển hai mô hình kinh tế hiện đại để lượng hóa đóng góp tiến bộ khoa học công nghệ tới tăng trưởng kinh tế. Các khuyến nghị đưa ra trong báo cáo Việt Nam 2035 cũng là cơ sở phân tích, định hướng chính sách kinh tế xã hội Việt Nam trong thời gian tới.
Báo cáo về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nguồn tham khảo chính sách quan trọng trong quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cho thấy tính hiệu quả và nhân tố đổi mới sáng tạo đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tăng trưởng kinh tế so với vốn và lao động giá rẻ.
Các chuyên gia phát biểu tham luận tại sự kiện.
Sự kiện cũng có sự tham gia thảo luận và chia sẻ về phương pháp xây dựng, dữ liệu cũng như mô hình từ lãnh đạo một số doanh nghiệp có sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên khoa học công nghệ trong thời gian qua. Các ý kiến thảo luận làm rõ hơn vai trò và tác động của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Báo cáo "Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam" năm 2020 là sản phẩm của Ngân hàng Thế giới xây dựng theo yêu cầu của Chính phủ thông qua Bộ Khoa học và Công nghệ, tài trợ bởi Chương trình Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Chính phủ Australia và Nhóm WB giai đoạn II (ABP2) trong chương trình Nâng cao Đổi mới Sáng tạo ở Việt Nam. Báo cáo phân tích các rào cản gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình đổi mới, đề xuất chương trình cải cách toàn diện để thúc đẩy tăng trưởng về đổi mới sáng tạo.
Báo cáo "Đổi mới công nghệ ở Việt Nam - Đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế" là kết quả dự án giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tổ chức CSIRO’s Data61 của Australia, triển khai từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2021. Dự án này là một nội dung của Hợp phần trao đổi chính sách trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo (Aus4Innovation) do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Sứ quán Australia tại Việt Nam đồng chủ trì được hình thành từ năm 2017. Báo cáo chỉ ra tác động, định lượng của việc hấp thụ công nghệ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
Doãn Tâm ghi
lên đầu trang