Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 25/07/2024 | 02:16

Thứ năm, 25/07/2024 | 02:16

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 08:21 ngày 14/03/2023

Nghiên cứu thiết kế cơ sở, chi tiết, công nghệ chế tạo, tích hợp giàn khoan tự nâng 400ft phù hợp với điều kiện Việt Nam

Chủ động trong công tác chế tạo đóng mới các dạng kết cấu công trình biển di động tiến tới phát triển mẫu giàn khoan tự nâng mang đặc tính riêng của Việt Nam.
Giàn khoan tự nâng (Ảnh: tapchicongthuong.vn/)
Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu
+ Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, phương pháp luận phục vụ tính toán thiết kế cơ sở (TKCS)/kiểm nghiệm thiết kế cơ sở giàn khoan tự nâng (GKTN) 400ft phù hợp điều kiện Việt Nam.
+ Nghiên cứu xây dựng quy trình tính toán tổng thể hệ thống kết cấu - công nghệ giàn khoan tự nâng 400ft phù hợp điều kiện Việt Nam.
+ Nghiên cứu xây dựng quy trình và tính toán kiểm nghiệm kết cấu Thân, Chân, Các hệ thống kết cấu chính, kết cấu phụ trợ, kết cấu đỡ …của GKTN 400ft.
+ Áp dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào giàn khoan tự nâng 400ft-Tam Đảo 05 do PVShipyard chế tạo và kéo dài chân GKTN TĐ 02 từ 300ft lên 400ft.
+ Nghiên cứu tổng thể và thiết kế sơ đồ công nghệ các hệ thồng đường ông công nghệ phục vụ công tác thăm dò dầu khí, nghiên cứu tính toán, kiểm nghiệm TKCS, kiểm tra bền và ổn định hệ thống đường ống trên giàn TĐ 05.
+ Nghiên cứu tổng quan về ổn định tổng thể GKTN ở trạng thái nguyên vẹn và trạng thái có tổn thất, nghiên cứu xây dựng bảng thủy tĩnh các khoang chứa trên giàn khoan và phân tích dằn tải giàn khoan tự nâng.
+ Nghiên cứu các yêu cầu, đặc tính kỹ thuật, công năng các hệ thống công nghệ và thiết bị chính GKTN, nghiên cứu các bài học kinh nghiệm cùa một số nước trong khu vực về quá trình nội địa hóa để phục vụ cho công tác nội địa hóa GKTN ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp và lộ trình nội địa hóa ở Việt Nam.
+ Nghiên cứu tính toán thiết kế cơ sở cho hệ thống kết cấu Nhà giàn tự nâng tại vị trí lựa chọn thuộc vùng DK1 trên cơ sờ các kết quả nghiên cứu TĐ 03và 05.
+ Áp dụng kết quả nghiên cứu KH&CN để thiết kế, chế tạo và thử nghiệm mô hình Nhà giàn tự nâng theo tỷ lệ 1:50 với các điều kiện môi trường, địa chất tại vùng DK1.
Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu
+ Từng bước làm chủ TKCS GKTN và tạo thế chủ động trong nghiên cứu và là tiền đề để tự thực hiện TKCS, chủ động trong công tác chế tạo đóng mới các dạng kết cấu công trình biển di động tiến tới phát triển mẫu GKTN mang đặc tính riêng của Việt Nam. Đồng thời phát triển và hoán cải các mẫu giàn khoan di động phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng.
+ Hình thành đội ngũ các bộ KH&CN có năng lực cao, chuyên môn sâu về quản lý Dự án, thiết kế, chế tạo, lắp ráp, chạy thử và hạ thủy các loại giàn khoan dầu khí di động.Tăng cường năng lực nội sinh, tiềm lực khoa học và khả năng cạnh tranh với các đối tác trong khu cực về công tác thiết kế, chế tạo, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các giàn khoan dầu khí di động.
Kết quả nghiên cứu/giải pháp
+ Kết quả tính toán kiểm nghiệm TKCS tổng thể và các cụm kết cấu chính GKTN 400ft đã được các tổ chức kiểm định độc lập quốc tế kiểm tra, xác nhận; Cơ quan đăng kiểm ABS và đăng kiểm Việt Nam phê duyệt.
+ TKCS, thiết kế chi tiết, thiết kế thi công chân TĐ 02; Thiết kế chi tiết, thiết kế thi công, các quy trình công nghệ chế tạo, chạy thử GKTN Tam Đảo 05 đã được đăng kiểm ABS, đăng kiểm Việt Nam chấp thuận.
+ Kết quả nghiên cứu KH&CN Dự án đã được ứng dụng kịp thời và hiệu quả vào Dự án đóng mới giàn khoan Tam Đảo 05, Tam Đảo 02, Chủ đầu tư Vietsovpetro nghiệm thu đưa vào khai thác ổn định từ quý IV/2016 đến nay.
+ Kết quả nghiên cứu KH&CN của Nhiệm vụ 07 đã được cơ quan thẩm định độc lập - Viện kỹ thuật Hải quân kiểm tra đánh giá đạt yêu cầu. Mô hình mẫu Nhà giàn tự nâng tỷ lệ 1:50 đã được hội đồng nghiệm thu tại bể thử quốc giá đánh giá đạt yêu cầu. 
Hiệu quả về kinh tế-xã hội 
TTHiệu quả, ý nghĩa kinh tếGiá trị
1Tiết kiệm chi phí cho tổng thầu về nhân công, thuê chuyên gia, chi phí thuê giàn của chủ đầu tư, vật tư tiêu hao, năng lượng do giảm thời gian thi công8,0 triệu USD
2Giảm chi phi do tăng tỷ lệ nội địa hóa lên 41%5,0 triệu USD
3Tiết kiệm chi phí thuê chuyên gia nước ngoài (Tam Đảo 3 phải thuê 13 chuyên gia; Tam Đảo 5 chỉ thuê 3 chuyên  gia nước ngoài)5,0 triệu USD
4Tạo ra sản phẩm quốc gia, thay thế nhập khẩu, chất lương tương đương ngoại nhập, giá thành thấp hơn20,0 triệu USD
Tổng giá trị tiết kiệm của dự án38,0 triệu USD
Giá trị ứng dụng
* Lần đầu tiên ở Việt Nam thực hiện tính toán TKCS GKTN 400ft, áp dụng thành công vào Dự án nâng cấp, cải hoán kéo dài chân GKTN Tam Đảo 02 từ 300ft lên 400 ft được ABS và VR cấp chứng chỉ chất lượng đạt tiêu chuẩn Quốc tế Chủ đầu tư VSP đưa vào sử dụng tư năm 2016 đến nay.
* Áp dụng hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học vào Dự án đóng mới GKTN Tam Đảo 05,  góp phần quyết định  đảm bảo Dự án TĐ 05 hoàn thành đúng tiến độ và đã được ABS và VR phê duyệt, chủ đầu tư VSP nghiệm thu đưa vào khai thác.
* Dự án đã xây dựng tính toán hoàn chỉnh bộ hồ sơ về TKCS, thiết kế chi tiết, công nghệ thi công các nhà giàn tự nâng cố định tại vùng biển có nền san hô DK1. Nhà giàn này về cơ bản đã khắc phục được các tồn tại của nhà giàn cố định móng cọc trên nền san hô thế hệ mới hiện tại.
KS. Phan Tử Giang và các cs
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí
(Nguồn: tapchicongthuong.vn/)

lên đầu trang