Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 02/12/2023 | 09:10

Thứ bảy, 02/12/2023 | 09:10

Đo lường chất lượng

Cập nhật lúc 13:31 ngày 15/09/2023

Nhiều kết quả tích cực trong hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chương trình đảm bảo đo lường

Tại Bắc Giang, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chương trình đảm bảo đo lường đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo tin từ Chi cục TCĐLCL tỉnh Bắc Giang, thực hiện Kế hoạch số 33/KH-KHCN ngày 14/02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện khảo sát 25 doanh nghiệp thuộc các ngành may mặc, kinh doanh vận tải bằng xe taxi, sản xuất và kinh doanh vàng, hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh và đề nghị doanh nghiệp thực hiện đăng ký tham gia xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường năm 2023.
Kết quả đã có 03 doanh nghiệp đăng ký tham gia gồm: Công ty CP May BBG Yên Thế (Địa chỉ: TDP Thành Chung, TT Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang); Công ty TNHH Nấm Dược liệu Adenco (Địa chỉ: Thôn Hồng Giang, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang); Công ty CP Tập đoàn FEC (Địa chỉ: Số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Nắm, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).
Trên cơ sở doanh nghiệp đăng ký, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã lựa chọn được 02 doanh nghiệp tham gia chương trình. 01 doanh nghiệp còn lại do nhu cầu hỗ trợ liên quan đến chi phí kiểm định máy móc, thiết bị không nằm trong nội dung hỗ trợ của chương trình đảm bảo đo lường năm 2023 nên chưa thực hiện (Công ty CP may BBG Yên Thế). Các doanh nghiệp tham gia đều phối hợp tốt trong quá trình triển khai thực hiện.
Khảo sát đo lường tại Công ty CP may BBG Yên Thế. (Ảnh: Chi cục TCĐLCL Bắc Giang)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức 01 lớp tập huấn các nội dung Quyết định 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 21/3/2021 về Hướng dẫn xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai Đề án 996 trên địa bàn tỉnh cho cán bộ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Công ty CP Tập đoàn FEC, Công ty TNHH Nấm dược liệu Adenco tại Sở Khoa học và Công nghệ; tổ chức các buổi đào tạo, làm việc tại từng doanh nghiệp.
Cụ thể, đối với Công ty CP Tập đoàn FEC đã tiến hành tổ chức phân tích hoạt động đo lường tại các khâu trong quá trình cung cấp dịch vụ; Xác định nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp; Rà soát, thống kê năng lực của công ty về nhân sự, chuẩn/thiết bị đo; Rà soát các văn bản, tài liệu kỹ thuật về hoạt động đo, thử nghiệm; Đối chiếu các quy định quản lý nhà nước về đo lường, yêu cầu về kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ theo TCVN 13187:2020;
Tổ chức các lớp đào tạo và cấp chứng chỉ cho doanh nghiệp; Hướng dẫn cập nhật, chuẩn hoá hệ thống quản lý phù hợp lĩnh vực đo lường hiệu chuẩn; Đào tạo đội ngũ hiệu chuẩn và thử nghiệm nắm vững quy định về hệ thống quản lý phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đáp ứng yêu cầu Thông tư 24/2013/TT-BKHCN và ISO/IEC 17025:2017.
Đào tạo đo lường tại Công ty CP Tập đoàn FEC. (Ảnh: Chi cục TCĐLCL Bắc Giang)
Đối với Công ty TNHH Nấm dược liệu Adenco đã tiến hành tổ chức phân tích hoạt động đo lường tại các khâu trong quá trình sản xuất và kiểm định đo; Phân tích hoạt động đo lường tại các khâu trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Xác định các định mức kỹ thuật, định mức hao hụt tương ứng tại các khâu trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Rà soát các văn bản, tài liệu kỹ thuật về hoạt động đo, thử nghiệm, kiểm tra của doanh nghiệp; Nhận diện các vấn đề về đo lường cần tiêu chuẩn hoá; Đào tạo đảm bảo đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; Hướng dẫn sử dụng cân định lượng; Xây dựng mới, soát xét các phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm tra.
Việc triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại 02 doanh nghiệp đã đạt nhiều kết quả. Tổng số lượt cán bộ được đào tạo là 31 lượt cán bộ được tập huấn, đào tạo các nội dung cập nhật văn bản pháp luật về đo lường, trong đó đã tổ chức 01 lớp tập huấn về chương trình đảm bảo đo lường, đề án 996 và Kế hoạch 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 cho 9 lượt người tham dự.
Các lớp đào tạo và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học gồm: 01 lớp đào tạo Nhận thức chung về hệ thống quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cho 5 lượt người tham dự; 05 lượt người được đào tạo về ước lượng độ không đảm bảo đo, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp; 05 lượt người được đào tạo hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài, 04 lượt người được đào tạo về hướng dẫn và kiểm tra cân định lượng hàng đóng gói sẵn; 04 lượt người được đào tạo về đảm bảo đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.
Tổng số đã có 01 hệ thống quản lý dành cho doanh nghiệp được rà soát, cập nhật, đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn về hệ thống quản lý TCVN ISO/IEC 17025: 2017; đã có 3 quy trình quản lý đối với sản phẩm hàng đóng gói sẵn được rà soát, bổ sung (quy trình kiểm tra quy cách nhãn hàng hoá và lượng hàng đóng gói sẵn; quy trình kiểm tra độ ẩm nấm; quy trình kiểm tra cân).
Tổng số đã có 02 chương trình đảm bảo đo lường được ban hành: Quyết định số 27/QĐ-FEC ngày 14/7/2023 của Giám đốc Công ty CP Tập đoàn FEC; Quyết định số 01/QĐ-ADENCO ngày 01/8/2023 của Giám đốc Công ty TNHH Nấm dược liệu Adenco. Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành 02 quyết định tiếp nhận chương trình đảm bảo đo lường của 02 doanh nghiệp (quyết định số 273/QĐ-KHCN ngày 18/8/2023 và Quyết định số 276/QĐ-KHCN ngày 21/8/2023).
Với những kết quả đạt được, việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thực sự là hoạt động đi sâu vào tìm hiểu nhu cầu và mong đợi của doanh nghiệp, là biện pháp hiệu quả giúp nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nâng cao chỉ số thành phần DDCI (Hỗ trợ doanh nghiệp), góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành.
Nguồn: vietq.vn/
lên đầu trang