Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:54

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:54

Hoạt động của tổ chức KHCN

Cập nhật lúc 13:25 ngày 07/06/2024

Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh: Bối cảnh, thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển

TÓM TẮT:
Trong xu thế phát triển của giáo dục hiện đại, hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo (HTQT) của các trường đại học diễn ra như một tất yếu khách quan và ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của các trường đại học trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Trong bài viết này, nhóm tác giả đã nghiên cứu, phân tích vai trò quan trọng của HTQT trong việc thúc đẩy phát triển trường đại học hiện nay; đánh giá một số kết quả tích cực của nền giáo dục đại học Việt Nam sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW; đánh giá thực trạng, kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, từ đó tìm ra những điểm còn hạn chế, làm cơ sở nghiên cứu đề xuất các giải pháp khắc phục, để phát triển và nâng cao hiệu quả của hoạt động này, mang lại những giá trị thiết thực đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của Nhà trường.
Mối quan hệ giữa HTQT trong giáo dục đào tạo với 3 yếu tố quyết định khác
Xem chi tiết: tại đây
Giang Quốc Khánh, Vũ Thị Duyên (Trường Đại học Quảng Ninh)
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ QUI, tập 01, số 04-2024
lên đầu trang