Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:53

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:53

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 16:21 ngày 12/06/2024

Giám sát, phân tích nguy cơ ATTP trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 1982/KH-UBND về việc giám sát, phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch).
 

Kế hoạch được ban hành nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đang sản xuất, kinh doanh và lưu thông trên thị trường trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu tác hại do thực phẩm không đảm bảo an toàn gây ra, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và cảnh báo đến người tiêu dùng. 
Sở Y tế tỉnh Bình Thuận kiểm tra an toàn thực phẩm tại các nhà hàng phường Hàm Tiến - Mũi Né (Ảnh: vtv)
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung đánh giá nhóm thực phẩm có nguy cơ cao như: Thịt và sản phẩm thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, trứng và sản phẩm trứng, sữa và sản phẩm sữa, nước đá dùng liền, nước uống đóng chai đang sản xuất, kinh doanh và lưu thông trên thị trường. Đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm được bày bán, kinh doanh, phục vụ ăn uống trong các khu du lịch, lễ hội, các bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp, thức ăn đường phố, các hàng, quán trước các khu công nghiệp, trường học và bệnh viện. 
Đồng thời, phân tích, đánh giá các chỉ tiêu ô nhiễm thực phẩm theo các quy chuẩn kỹ thuật và các quy định về an toàn thực phẩm hiện hành. Cũng như đề ra các giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý về an toàn thực phẩm nhằm cảnh báo, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra, nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng thực phẩm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sở Y tế tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch chi tiết về số lượng, chủng loại, sản phẩm mẫu cần đánh giá nguy cơ dựa trên các mối nguy an toàn thực phẩm, bảo đảm cho phép trong nguồn kinh phí đã được cấp, không làm phát sinh tăng thêm chi phí. Tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đối với những vụ việc cần phối hợp liên ngành.
Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm phối hợp đề xuất các sản phẩm, cơ sở thực hiện lấy mẫu giám sát đánh giá mối nguy an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực theo phân công, phân cấp quản lý; Cử thành viên có chuyên môn, nghiệp vụ tham gia đoàn lấy mẫu giám sát mối nguy, đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm do Sở Y tế chủ trì; Tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở thực phẩm, sản phẩm không đạt theo phân công, phân cấp quản lý. Tổng hợp kết quả, đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành theo phân công, phân cấp quản lý, từ đó triển khai các biện pháp ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.  
UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát nguy cơ mất an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm theo phân cấp quản lý, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác giám sát, phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm; có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, cảnh báo sự cố mất an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn thuộc lĩnh vực phân công, quản lý theo quy định.
Thời gian thực hiện Kế hoạch: Quý III năm 2024.
Xem chi tiết: tại đây
Tuệ Lâm

lên đầu trang