Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 13:12

Thứ hai, 22/07/2024 | 13:12

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 08:34 ngày 13/06/2024

Chế biến, sản xuất đường bột theo TCVN 13744:2023 đảm bảo an toàn, chất lượng

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13744:2023 hướng dẫn khi chế biến, sản xuất đường bột, dextrose, lactose, fructose và xiro glucose phải dáp ứng các quy định hiện hành về chất lượng và an toàn thực phẩm.
Các loại đường không cần chế biến như đường bột, dextrose, lactose, fructose và xiro glucose là một loại gia vị không thể thiếu trong quá trình chế biến thực phẩm.
Trong đó đường bột là đường trắng được nghiền rất nhỏ, có bổ sung hoặc không bổ sung chất chống đông vón. Đường D-glucose được tinh sạch và kết tinh không ngậm phân tử nước, có hàm lượng D-glucose không nhỏ hơn 99,5% khối lượng tính theo chất khô và tổng hàm lượng chất rắn không nhỏ hơn 98,0% khối lượng. Đường dextrose khan hoặc dextrose ngậm một phân tử nước hoặc hỗn hợp của chúng được nghiền rất nhỏ, có bổ sung hoặc không bổ sung chất chống đông vón. Thành phần tự nhiên của sữa thường thu được từ váng sữa, có hàm lượng lactose khan không nhỏ hơn 99,0% khối lượng tính theo chất khô. Thành phần này có thể ở dạng khan hoặc ngậm một phân tử nước hoặc hỗn hợp của cả hai dạng này.
Đường fructose là loại đường đã tinh sạch và kết tinh có hàm lượng fructose không nhỏ hơn 98,0% khối lượng và hàm lượng glucose không lớn hơn 0,5 % khối lượng. Còn xirô glucose (glucose syrup) là dung dịch đã cô đặc tinh sạch của sacarit thu được từ quá trình thủy phân tinh bột và/hoặc inulin. Xirô glucose có hàm lượng đương lượng dextrose không nhỏ hơn 20% khối lượng và tổng hàm lượng chất rắn không nhỏ hơn 70,0% khối lượng.
Tất cả các loại đường này đều thuộc dạng các loại đường được sử dụng trực tiếp mà không cần chế biến. Tuy nhiên hiện nay tình trạng nhập lậu đường tại Việt Nam diễn biến phức tạp, nhất là các tỉnh biên giới. Do đó, đối với đường tinh luyện nói chung hay các loại đường bột, dextrose, lactose, fructose và xiro glucose khi chế biến, sản xuất nên tuân theo hướng dẫn tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13744:2023 để đảm bảo chất lượng, an toàn khi sử dụng.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13744:2023 thay thế TCVN 7968:2008; TCVN 13744:2023 được xây dựng trên cơ sở tham khảo CXS 212-1999. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13744:2023 do Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đường được sử dụng trực tiếp mà không cần chế biến tiếp theo, bao gồm các loại đường được bán trực tiếp cho người tiêu dùng và đường được sử dụng như là thành phần trong thực phẩm. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại đường mía đã có Tiêu chuẩn cụ thể.
Nguyên liệu chế biến, sản xuất đường bột....cần tuân theo Tiêu chuẩn. Ảnh minh họa
Yêu cầu về nguyên liệu, Tiêu chuẩn hướng dẫn nguyên liệu sản xuất các loại đường quy định trong Tiêu chuẩn này đáp ứng các quy định hiện hành về chất lượng và an toàn thực phẩm.
Danh mục và hàm lượng phụ gia thực phẩm sử dụng cho các loại đường cần đáp ứng các quy định trong Tiêu chuẩn này theo quy định hiện hành. 
Yêu cầu về an toàn thực phẩm, Tiêu chuẩn hướng dẫn mức giới hạn tối đa ô nhiễm kim loại nặng trong các loại đường cần tuân theo quy định trong Tiêu chuẩn này. Mức giới hạn tối đa ô nhiễm độc tố vi nấm đối với các loại đường cũng theo quy định hiện hành. 
Yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm phải có khả năng cho phép truy xuất nguồn gốc, phù hợp với quy định hiện hành. Đường được đóng gói trong các loại bao bì đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành theo Tiêu chuẩn này.
Dán nhãn và ghi nhãn sản phẩm theo quy định hiện hành. Tên sản phẩm phải phù hợp với định nghĩa, mô tả tại Điều 3 của Tiêu chuẩn này. Ngoài ra, đối với dextrose bột (dextrose bụi) thì tên phải được ghi kèm theo là dextrose khan hoặc dextrose ngậm một phần tử nước hoặc cả hai.
Khi xirô glucose chứa fructose trên 5% thì phải mô tả để phản ánh được điều này. Sự có mặt của tinh bột và hàm lượng tối đa phải được công bố trên nhãn hoặc trên bao bì của đường, bột hoặc dextrose bột.
Khi bảo quản sản phẩm phải đảm bảo nơi khô, sạch, không bảo quản chung với các sản phẩm không phải là thực phẩm hoặc là thực phẩm có mùi. Phương tiện vận chuyển các sản phẩm đường phải khô, sạch, không có mùi lạ.
Nguồn: vietq.vn

lên đầu trang