Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:32

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:32

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 11:59 ngày 14/06/2024

Sử dụng chống sét van kết hợp dây nối đất phía dưới nâng cao khả năng chịu sét cho đường dây truyền tải 220kV

TÓM TẮT:
Lắp đặt chống sét van (CSV) là giải pháp hiệu quả để giảm suất sự cố (SSC) do sét đánh vào các đường dây truyền tải. Tuy nhiên, giải pháp này cũng có nhược điểm đó là chi phí đầu tư lắp đặt CSV cao, lắp đặt nhiều CSV dẫn tới sự cố tích lũy từ CSV tăng lên, làm tăng SSC đường dây do hỏng hóc từ bản thân CSV. Để giải quyết vấn đề nêu trên, một giải pháp được đề xuất đó là sử dụng CSV kết hợp với treo dây nối đất phía dưới các dây pha (Underbuilt Ground Wire-UGW) trên đường dây truyền tải 220kV, với mục đích vừa giảm SSC của đường dây vừa hạn chế số lượng CSV lắp đặt. Kết quả phân tích đánh giá dựa trên mô hình điện hình học (EGM) và chương trình mô phỏng quá độ điện từ EMTP/ATP. SSC đường dây trong các trường hợp sử dụng biện pháp khác nhau được so sánh và đánh giá. Mối tương quan giữa điện trở tiếp địa cột với SSC được tính toán và phân tích. Năng lượng hấp thụ và dòng điện qua CSV cũng được xác định để làm cơ sở cho việc lựa chọn CSV. Kết quả thu được có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho các đơn vị vận hành trong việc lựa chọn giải pháp nâng cao khả năng chịu sét cho đường dây truyền tải điện.
Từ khóa: Suất sự cố, dây nối đất phía dưới, chống sét van, mô phỏng EMTP/ATP.
Lắp đặt chống sét van (CSV) là giải pháp hiệu quả để giảm suất sự cố (SSC) do sét đánh vào các đường dây truyền tải (Ảnh minh hoạ - baochinhphu)
Xem chi tiết: tại đây
Ninh Văn Nam, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Lương Thành (Khoa Điện, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)
 Phùng Thị Thanh Mai (Khoa Kỹ thuật điện, Trường Đại học Điện lực)
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ HAUI tập 59, số 01 (02/2023)
lên đầu trang