Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 05/12/2022 | 00:37

Thứ hai, 05/12/2022 | 00:37

Năng suất chất lượng

Cập nhật lúc 16:18 ngày 20/10/2021

Tăng cường đào tạo về năng suất chất lượng

Năm 2021, Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tiếp tục hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp VIệt Nam đào tạo trực tuyến về năng suất chất lượng với các khóa đào tạo.
Doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. (Ảnh: MOIT)
Khóa 1: Bảo hiểm nông nghiệp cho lương thực
Thời gian đào tạo: bắt đầu từ 15/10/2021
Mục tiêu: Giới thiệu những nội dung cơ bản về bảo hiểm nông nghiệp cho lương thực, quản trị rủi ro trang trại
Đối tượng tham dự: Không yêu cầu
Ngôn ngữ làm việc:Tiếng Anh
 Số lượng học viên: Không giới hạn
Khóa 2: Công nghệ kỹ thuật số cho Người canh tác nhỏ
Thời gian đào tạo: bắt đầu từ 1/11/2021
Mục tiêu:  Hiểu được vai trò chính và các ứng dụng của công nghệ kỹ thuật số đối với người canh tác nhỏ; Giới thiệu các giải pháp kỹ thuật số từ quy hoạch đến giai đoạn sau thu hoạch trong sản xuất nông nghiệp; Tìm hiểu về các giải pháp cải tiến sau thu hoạch bao gồm tiếp thị, hậu cần và liên kết bán hàng.
Đối tượng tham dự: Không yêu cầu
Ngôn ngữ làm việc:Tiếng Anh
Số lượng học viên: Không giới hạn
Khóa 3: Phát triển các doanh nghiệp xã hội kinh doanh nông nghiệp
Thời gian đào tạo: bắt đầu từ 1/11/2021
Mục tiêu:  Hiểu các khái niệm và nguyên tắc của doanh nghiệp xã hội trong kinh doanh nông nghiệp; Tìm hiểu về các bước chính trong việc thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động của doanh nghiệp xã hội trong kinh doanh nông nghiệp; Kiểm tra các yếu tố thành công chính trong các doanh nghiệp xã hội trong kinh doanh nông nghiệp bao gồm tài chính, công nghệ và mô hình kinh doanh.
Đối tượng tham dự: Không yêu cầu
Ngôn ngữ làm việc:Tiếng Anh
Số lượng học viên: Không giới hạn
Khóa 4: Giải pháp đám mây trong dịch vụ
Thời gian đào tạo: bắt đầu từ 12/11/2021
Mục tiêu: Thảo luận về các giải pháp đám mây, khái niệm, công cụ và phương pháp luận gần đây nhất để chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực dịch vụ; Giới thiệu các cải tiến năng suất thông qua đổi mới sáng tạo cho các tổ chức thuộc lĩnh vực dịch vụ trong bối cảnh Công nghiệp 4.0, bao gồm điện toán đám mây, kiến trúc gốc đám mây và các giải pháp dựa trên đám mây.
Đối tượng tham dự: Không yêu cầu
Ngôn ngữ làm việc:Tiếng Anh
Số lượng học viên: Không giới hạn
Khóa 5: Hiệu quả và Quản lý Năng lượng trong Hệ thống Nhiệt
Thời gian đào tạo: bắt đầu từ 15/11/2021
Mục tiêu: Cung cấp kiến thức cập nhật về các tiện ích nhiệt, thiết bị và hệ thống liên quan; Truyền đạt bí quyết về các nguyên tắc cơ bản và đánh giá hiệu suất của các tiện ích nhiệt, hướng dẫn để sử dụng hiệu quả các hệ thống liên quan và các công nghệ mới; Trình diễn tiềm năng tiết kiệm năng lượng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và lợi ích tiền tệ thông qua việc áp dụng các phương pháp và kỹ thuật tốt để vận hành hiệu quả các tiện ích nhiệt.
Đối tượng tham dự: Không yêu cầu
Ngôn ngữ làm việc:Tiếng Anh
Số lượng học viên: Không giới hạn
Phương thức đăng ký tham dự
Học viên đăng ký trực tiếp với APO trên website của APO theo đường link: http://eAPO-tokyo.org Toàn bộ khóa học được tương tác trực tiếp trên mạng. Kết thúc khóa hoc, học viên sẽ làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận (điện tử) khi đạt 75% yêu cầu.
Theo Tạp chí Công Thương
lên đầu trang