Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 13/08/2022 | 04:03

Thứ bảy, 13/08/2022 | 04:03

Hoạt động của tổ chức KHCN

Cập nhật lúc 09:50 ngày 17/03/2022

EVNHANOI: Quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022

Năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến cơ bản hoàn thành chuyển đổi số và tạo tiền đề để hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số vào năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ được giao đúng tiến độ.
Theo đó, EVNHANOI sẽ hoàn thành nhiệm vụ của 4 lĩnh vực trọng yếu gồm: Quản trị nội bộ, Đầu tư xây dựng, Sản xuất, Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng. Dù trước mắt còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng EVNHANOI sẽ nỗ lực cao độ thực hiện các nhiệm vụ đúng lộ trình; đồng thời, nhân rộng các mô hình, công nghệ đã được ứng dụng hiệu quả trong năm 2021.
EVNHANOI phát triển ứng dụng phục vụ công tác hiện trường
Trong những năm qua, EVNHANOI đã số hóa, chuẩn hóa dữ liệu từng nhóm nghiệp vụ, lĩnh vực để làm cơ sở dữ liệu dùng chung có từ đó rút ngắn thời gian thực hiện giữa các tác vụ ngoài hiện trường và văn phòng, thời gian cấp phiếu, lệnh thao tác, công tác, đóng lệnh. Các hoạt động văn phòng tại Tổng công ty xóa bỏ hơn 95% hình thức, thủ tục, lưu trữ giấy. Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin triển khai theo hướng quy hoạch tổng thể, từ tương tác nghiệp vụ trên nền tảng công nghệ, cơ sở dữ liệu, an ninh bảo mật, cơ sở hạ tầng... Chuyển đổi số trên toàn bộ các lĩnh vực trọng tâm trong công tác sản xuất kinh doanh cũng đã giảm thiểu được tác động xấu của dịch Covid-19 trong các năm 2020-2021, thích ứng một cách linh hoạt đảm bảo các kế hoạch hoạt động của đơn vị.
Trên cơ sở đó, EVNHANOI đã tiếp cận bộ hành vi khách hàng, mục tiêu nâng cao trải nghiệm của khách hàng đối với đơn vị phân phối cung cấp sản phẩm đặc thù. Xây dựng hệ sinh thái khách hàng với nguồn dữ liệu đo xa thu thập đầy đủ. Trao quyền cho khách hàng được giám sát dữ liệu tiêu dùng điện. Giảm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp khách hàng, tránh các hoạt động tiêu cực, có nhiều kênh và giải pháp trực tuyến phục vụ khách hàng tiến đến thực hiện các tác vụ kinh doanh.
Bên cạnh đó, EVNHANOI thực hiện xác thực điện tử và trang bị chữ ký số, thiết bị làm việc từ xa ngoài hiện trường nhằm triển khai các công việc mọi lúc, mọi nơi, đáp ứng thực hiện “đúng thời gian” tất cả các luồng công việc kiểm tra định kỳ, thí nghiệm, an toàn, thao tác lưu động, trực ca, lao động ngoài, giám sát công trường, vào ra các đơn vị… Hoàn thành bộ chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác triệt để các nguồn dữ liệu sẵn có, theo hình thức tự động nhằm có hệ báo cáo, phân tích thông minh nhanh chóng hỗ trợ đưa ra quyết định. Liên thông, tương tác các nghiệp vụ trên các quy trình đã được số hóa.
Từ những kết quả đạt được, EVNHANOI sẽ phấn đấu thực hiện 100% kế hoạch EVN giao năm 2021-2022, đồng thời thực hiện nhiều nhất có thể các phần việc giai đoạn 2023-2025. Đồng thời thay đổi nhận thức, văn hóa làm việc của cán bộ công nhân viên trong môi trường công nghệ số, tăng cường đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực chuyên môn phục vụ công tác chuyển đổi số. Xây dựng cơ sở hạ tầng về lưới điện thông minh, công nghệ thông tin nhằm đáp ứng việc quản lý, vận hành và trao đổi thông tin đa chiều. Cùng với đó, xây dựng hệ thống ứng dụng đảm bảo hiệu suất lao động, giảm thời gian thực hiện, tinh gọn bộ máy triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo: Báo Công Thương

lên đầu trang