Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 05/12/2022 | 00:55

Thứ hai, 05/12/2022 | 00:55

Tin KHCN

Cập nhật lúc 16:02 ngày 29/09/2022

Tây Ninh triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Việc ban hành Kế hoạch nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là tinh thần khởi nghiệp trong lực lượng sinh viên, thanh niên, phụ nữ và doanh nghiệp khởi nghiệp.
Thực hiện Kế hoạch số 2721/KH-UBND ngày 03/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh mới đây đã ban hành Kế hoạch số 1694/KH-UBND về việc triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh” năm 2022 (Kế hoạch).
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã và đang trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu tại Việt Nam (Ảnh minh họa: vneconomy.vn/)
Kế hoạch được ban hành với 3 mục tiêu chính. Thứ nhất, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là tinh thần khởi nghiệp trong lực lượng sinh viên, thanh niên, phụ nữ và doanh nghiệp khởi nghiệp; góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương. 
Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, tư vấn đề khởi nghiệp thành công; tìm kiếm, phát hiện, hỗ trợ và tuyển chọn các ý tưởng – dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia Ngày hội khởi nghiệp các cấp, các tỉnh/thành và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông khuyến khích, tôn vinh các tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp, các dự án, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức các hội thảo, diễn đàn, lớp đào tạo,… về khởi nghiệp sáng tạp quy mô cấp tỉnh; thực hiện lồng ghép triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân đạt giải cao trong các Hội thi, Cuộc thi về Sáng tạo khoa học và kỹ thuật do tỉnh hoặc bộ, ngành Trung ương tổ chức.
Để thực hiện toàn vẹn các mục tiêu để ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện, đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ, tránh chồng chéo; hướng đến mục tiêu hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương. 
Theo đó, 5 nội dung quan trọng cần triển khai, được phân bổ theo lĩnh vực, trách nhiệm quản lý của từng đơn vị, tổ chức tại địa phương gồm: Duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức các sự kiện, ngày hội khởi nghiệp; phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.
Thông tin chi tiết, xem tại đây.
Quang Ngọc
lên đầu trang