Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:57

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:57

Tin KHCN

Cập nhật lúc 15:08 ngày 17/05/2024

Viện Công nghiệp thực phẩm đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo định hướng tái cơ cấu ngành Công Thương

Viện Công nghiệp thực phẩm là một trong những đơn vị nghiên cứu ứng dụng trực thuộc Bộ Công Thương với 57 năm xây dựng và phát triển, vượt qua muôn vàn khó khăn, tập thể Viện luôn đoàn kết, sáng tạo, lao động hết mình để ứng dụng nhiều công trình nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, góp phần khẳng định vị trí không thể thiếu của Viện trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Với chức năng nhiệm vụ chính là nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến nông sản thực phẩm, công nghệ nghệ sinh học và phân tích giám định an toàn thực phẩm... nên ngay từ những ngày đầu thành lập công tác tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ, chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN) đã luôn được Viện xác định là nhiệm vụ chuyên môn, chính trị trọng tâm hàng đầu.
Trong những năm gần đây, công tác nghiên cứu ứng dụng sản xuất của Viện vẫn tiếp tục được chú trọng phát triển với định hướng làm chủ một số công nghệ cao, tạo ra sản phẩm mới có chất lượng tiêu dùng, dinh dưỡng và sức khỏe, giảm phát thải, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần nâng cao giá trị một số hàng nông sản chủ lực của Việt Nam.
Viện Công nghiệp thực phẩm chuyển giao công nghệ nhân giống nấm men trong sản xuất bia tại Công ty Cổ phần Bia Quốc tế TTC tại Quảng Trị
Xem chi tiết: tại đây
TS Nguyễn Mạnh Đạt (Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm)
Nguồn: Chuyên san Khoa học và Công nghệ Tạp chí Công Thương (Số 01 -2024)

lên đầu trang