Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 13:07

Thứ hai, 22/07/2024 | 13:07

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 11:59 ngày 14/06/2024

Tổng hợp bộ điều khiển trượt thích nghi dùng mạng nơ ron cho hệ truyền động băng vật liệu

TÓM TẮT:
Bài báo trình bày kết quả tổng hợp bộ điều khiển trượt đầu cuối nhanh thích nghi trên cơsởmạng nơ ron cho hệtruyền động quấn băng vật liệu đàn hồi. Các kết quảđược khảo sát đánh giá bằng mô phỏng trên phần mềm Matlab-Simulink cho thấy bộđiều khiển này đảm bảo được các yêu cầu chất lượng ngay cảkhi hệthống chịu ảnh hưởng của nhiễu ngẫu nhiên đầu vào và thông sốmô hình biến đổi.
Từ khóa: Hệ truyền động băng vật liệu, điều khiển trượt đầu cuối nhanh, mạng nơ ron. 
 
Mô hình lô quấn lại
Xem chi tiết: tại đây
Trần Xuân Tình (Học viện Phòng không - Không quân); Phạm Tuấn Thành, Trần Văn Tuyên (Học viện Kỹ thuật Quân sự); Nguyễn Tuấn Hoàn (Trường Đại học Điện lực)
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ HaUI tập 59, số 01 (02/2023)

lên đầu trang