Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:42

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:42

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 10:05 ngày 17/06/2024

Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu tới độ ẩm của vải dệt thoi vân chéo

TÓM TẮT:
Ảnh hưởng của chất liệu tới độ ẩm của vải được nghiên cứu thông qua việc sử dụng 04 loại vải có cùng kiểu dệt thoi vân chéo nhưng có chất liệu khác nhau (bông 100%, polyester 100%, TC, CVC). Các mẫu vải được tiến hành thực nghiệm: Xác định mật độ sợi theo theo tiêu chuẩn TCVN 1753:1986; Xác định thành phần vải theo tiêu chuẩn 5465-1:2009; Xác định khối lượng vải (g/m2 ) theo tiêu chuẩn TCVN 8042:2009. Các mẫu vải sau khi xác định một số thông số cấu trúc được tiến hành đo độ ẩm theo tiêu chuẩn TCVN 1750: 1986. Từ đó, đánh giá ảnh hưởng của chất liệu tới độ ẩm của vải. Kết quả cho thấy rằng: Tỷ lệ thành phần pha trộn giữa bông và PE có ảnh hưởng tới độ ẩm của vải, với tỉ lệ thành phần bông có trong sợi, vải càng lớn thì độ ẩm của vải càng cao và ngược lại. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho việc lựa chọn chất liệu vải dùng để may quần áo bảo hộ lao động cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Từ khóa: Vải dệt thoi, chất liệu vải, độ ẩm
Ảnh minh hoạ vải dệt thoi (Nguồn: vinatex)
Xem chi tiết: tại đây
Lưu Thị Tho, Nguyễn Thị Mai (Khoa Công nghệ may và Thiết kế thời trang, Đại học Công nghiệp Hà Nội)
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ HaUI số 59, tập 01 (2/2023)
lên đầu trang