Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 22/04/2021 | 04:01

Thứ năm, 22/04/2021 | 04:01

Tin KHCN

Cập nhật lúc 19:09 ngày 04/08/2020

Đề xuất nhiệm vụ KHCN "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của CN 4.0" thực hiện năm 2022

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất - kinh doanh và dịch vụ; hỗ trợ đổi mới và triển khai mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng theo định hướng chuyển đổi số, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến 2025: "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0", mã số KC-4.0/19-25.
Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 2197/BKHCN-VP về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình KC-4.0/19-25 thực hiện năm 2022. 
Để triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình KC-4.0/19-25 thực hiện từ năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ từ các tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước.
Công văn nêu rõ, các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, ưu tiên các đề xuất của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; các đề xuất có sự phối hợp giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp sáng tạo nhằm hỗ trợ, hoàn thiện công nghệ; các đề xuất các sản phẩm có thể triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, có sự lan tỏa trong xã hội; các đề xuất nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 nằm trong Danh mục của Quyết định số 3685/QĐ-BKHCN ngày 3/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ; các đề xuất có đăng ký sở hữu trí tuệ, sáng chế; các đề xuất liên quan đến các mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và triển khai mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh của các tổ chức, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng theo định hướng chuyển đổi số, thích ứng với cuộc CMCN thứ 4.
Mẫu đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại Phụ lục của Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (có thể tải từ Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ: https://www.most.gov.vn/)
Thời gian nhận đề xuất: Từ 8 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến 17 giờ ngày 01 tháng 11 năm 2020 (các nhiệm vụ sẽ triển khai từ năm 2022).
Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Bản in gửi qua đường công văn đến địa chỉ: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Bản mềm được gửi đến địa chỉ email: [email protected]
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng xem tại website của chương trình tại địa chỉ: http://vpct.gov.vn/Home.html hoặc liên hệ với bà Võ Thị Lan Anh, Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 024 3556 0699; email: [email protected]
Xem chi tiết công văn số 2197/BKHCN-VP tại đây.
Vụ Khoa học và Công nghệ
lên đầu trang