Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:01

Thứ hai, 22/07/2024 | 12:01

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 11:56 ngày 14/06/2024

Tổng hợp thuật toán xác định toạ độ góc mục tiêu cơ động trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật điều khiển hiện đại

TÓM TẮT:
Hệ xác định tọa độ góc mục tiêu tối ưu là mô hình gia tốc pháp tuyến không đại diện cho mọi chuyển động cơ động của mục tiêu [3, 4]. Vì vậy, sai số đánh giá toạ độ góc mục tiêu sẽ tăng khi chuyển động thực tế của mục tiêu không phù hợp với mô hình gia tốc pháp tuyến giả định. Để khắc phục nhược điểm đó, bài báo này đề xuất một phương pháp nhằm nâng cao độ chính xác xác định tọa độ góc của mục tiêu trên cơ sở ứng dụng và phát triển các thuật toán lọc thích nghi, nhằm đáp ứng với sự cơ động của mục tiêu. Khi mục tiêu cơ động, động học của nó tác động trực tiếp tới bộ lọc đánh giá toạ độ góc đường ngắm. Do đó, vấn đề nâng cao độ chính xác được thực hiện khi sử dụng thuật toán thích nghi trong bộ lọc đánh giá toạ độ góc đường ngắm.
Từ khoá: Mục tiêu, cơ động, tọa độ góc, thích nghi mờ
Tương quan giữa tên lửa và mục tiêu 
Xem chi tiết: tại đây
Vũ Quang Lương, Ngô Văn Dũng (Học viện Phòng không - Không quân); Vũ Hữu Thích (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ HaUI tập 59, số 01 (02/2023)
lên đầu trang