Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 06/08/2021 | 01:41

Thứ sáu, 06/08/2021 | 01:41

Đo lường chất lượng

Cập nhật lúc 06:31 ngày 29/06/2020

Đề xuất xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho hệ thống các thiết bị vệ sinh trên biển

Ủy ban công nghệ hàng hải của ASTM (F25) đang xây dựng đề xuất một tiêu chuẩn quốc tế (WK73063) nhằm hỗ trợ cho các hoạt động bảo trì thiết bị vệ sinh biển trên tàu (MSDs).
Ông Todd Ripley - Tành viên quốc tế của ASTM cho biết đề xuất sẽ cung cấp thông tin một cách rõ ràng để hỗ trợ và bảo trì MSD trên các tàu hàng hải. Hướng dẫn cũng sẽ bao gồm các trường hợp thực tiễn tốt nhất để có thể dễ áp dụng và thúc đẩy hoạt động cũng như hiệu quả của hiệu suất trong suốt vòng đời thiết bị. 
Ủy ban công nghệ hàng hải đang đề xuất xây dựng một tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho hệ thống các thiết bị vệ sinh trên biển.
Hướng dẫn tiêu chuẩn được đề xuất sẽ bao gồm việc xác định các hóa chất và các dẫn xuất của chúng có thể gây bất lợi cho “vòng đời” và hoạt động của MSD, ông Ripley nói. Tiêu chuẩn sẽ giúp người dùng có sự hiểu biết tốt hơn về tác động của một số hóa chất đối với các hệ thống MSD, cộng với hướng dẫn để thông báo cho các nhà khai thác về các quy trình tốt nhất để vận hành và bảo trì hiệu quả. 
Hướng dẫn tiêu chuẩn đề xuất được thiết kế hỗ trợ các nhà khai thác hàng hải, kỹ sư và nhà sản xuất thiết bị MSD hợp tác làm việc để đảm bảo vận hành và bảo trì hệ thống hiệu quả.  
Ngọc Ánh t/h
lên đầu trang