Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 26/05/2022 | 12:06

Thứ năm, 26/05/2022 | 12:06

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 18:33 ngày 12/03/2021

Bộ Công Thương cập nhật danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

Thực hiện Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương cập nhật danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN, Cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được Bộ Công Thương chỉ định, còn hiệu lực (cập nhật ngày 09/3/2021).
- Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, xem tại đây.
- Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng, xem tại đây
- Danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu, xem tại đây.
Vụ Khoa học và Công nghệ