Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 02/12/2023 | 08:45

Thứ bảy, 02/12/2023 | 08:45

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 08:14 ngày 25/09/2023

Tổng hợp nano kẽm oxit ứng dụng quang xúc tác phân huỷ xanh methylen

Tóm tắt
Vật liệu nano kẽm oxit được tổng hợp bằng phương pháp sol-gel với tiền chất ban đầu là kẽm axetat dihydrat. Mẫu xúc tác được tổng hợp có nhiệt độ nung trong khoảng 400-700°C. Cấu trúc đặc trưng của vật liệu nano kẽm oxit được xác định bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) và kính hiển vi điện tử quét (SEM). Kết quả cho thấy kích thước tinh thể nano oxit kẽm trong khoảng 22-32 nm, có hiệu quả cao trong quang xúc tác phân hủy xanh methylen. Tính chất quang xúc tác được đánh giá thông qua quá trình phân hủy xanh methylen dưới ánh sáng khả kiến, sử dụng đèn compact 26 W. Xúc tác nano kẽm oxit tổng hợp ở nhiệt độ nung 400ºC đạt hiệu quả quang xúc tác cao nhất là 95,1% sau 4 giờ chiếu xạ.
Từ khóa: Xúc tác quang, ZnO, hạt nano, phương pháp sol-gel, xanh methylen. 
Ảnh minh hoạ kẽm oxit (Nguồn: hoachatvnt)
Xem chi tiết: tại đây
Hồ Thị Ngọc Sương, Nguyễn Hưng Thủy, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Viễn Tường (Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM)
Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 23

lên đầu trang