Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 02/12/2023 | 09:49

Thứ bảy, 02/12/2023 | 09:49

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 08:14 ngày 25/09/2023

Đánh giá đặc tính kỹ thuật của bê tông tro bay cao sử dụng phụ gia vôi và silica fume

Tóm tắt
Bê tông tro bay hàm lượng cao (HVFC) được nghiên cứu trong những năm gần đây để giải quyết các vấn đề về ô nhiễm tro thải nhiệt điện và các vấn đề môi trường do ngành công nghiệp sản xuất xi măng gây ra. Nghiên cứu này tiến hành tạo mẫu cấp phối bê tông với hàm lượng tro bay 70% thay thế chất kết dính thủy lực xi măng. Sự bổ sung phụ gia vôi và Silica Fume (SF) đã có những cải thiện đáng kể về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm so với các mẫu HVFC đã công bố trước đó. Các đặc tính kỹ thuật như cường độ nén, cường độ uốn, cường độ chẻ bửa, độ hút nước được đánh giá theo các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) đang được áp dụng đối với bê tông thương mại trên thị trường (nhóm bê tông nặng có ρv = 2200 - 2500 kg/m3 ). Kết quả nghiên cứu của mẫu bê tông tro bay hàm lượng cao cũng được so sánh với sản phẩm đối chứng theo độ tuổi bảo dưỡng 3 ngày, 7 ngày, và 28 ngày.
Từ khóa: Bê tông hàm lượng tro bay cao (HVFC), tro bay (FA), vôi, Silica Fume (SF), xi măng.
Các nguyên liệu chính dạng rắn được sử dụng để nghiên cứu bê tông HVFC
Xem chi tiết: tại đây
Nguyễn Ngọc Thắng, Trương Bách Chiến (Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM)
Lê Văn Quang (Viện Vật liệu Xây dựng Việt Nam)
Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 23

lên đầu trang